Nábor

Členem Základní organizace Českého svazu chovatelů Nezvěstice se může stát každý občan ČR. (i jiného státu). I mimo obec Nezvěstice. Členem chovatelů může být i občan bez chovu zvířat.

Základní organizace poskytuje členům:
1. všechna práva dle stanov Českého svazu chovatelů. Možnost sdružovat se v kolektivu se společným zájmem a být volen do všech orgánů svazu.
2. možnost chovat drobná hospodářská zvířata ve spolku s odborným vedením.
A to zejména: čistokrevná zvířata: např: králíky – všech velikostí a druhů, holuby – všech velikostí a druhů, drůbež – všech velikostí a druhů, dále – ovce, kozy, exoty, morčata, potkany a myši atd.
3. ZO poskytuje bezplatný svoz a odvoz zvířat na výstavy v rámci Plzeňské oblasti. Dále poskytuje příspěvek na výstavní činnost na národních a mezinárodních výstavách.
4. ZO hradí svým členům členské příspěvky.
5. ZO zajišťuje vakcíny na chovná zvířata všem členům.
6. ZO umožňuje objednávku svazového časopisu Chovatel se slevou.

Co od vás očekáváme?
a) Plnění povinností člena ČSCH. Navštěvovat členské a výroční schůze.
b) Účastnit se spolkového života a napomáhat svojí činností rozvoji naší základní organizace.
c) Účastnit se výstavní činnosti a svojí prací realizovat plán činnosti na dané období.

Přihlásit se můžete na telefonu: 725 541 171, emailem: jmatouseknb@seznam.cz nebo na jakékoli výstavě pořádané naší organizací.