O nás

Historie, současnost a plány naší organizace:
ZO ČSCH Nezvěstice byla založena v roce 1981. Za velké finanční pomoci ústředních orgánů svazu a za velikého nadšení všech členů se začal budovat chovatelský areál v místě bývalé cihelny. Vznikl tak moderní areál chovatelů, který je svými parametry a charakterem velmi kladně hodnocen na celém regionu Plzeň. Ve vedení nezvěstické organizace se postupně vystřídali tři předsedové. Prvním předsedou byl v roce1981 zvolen na ustavující schůzi u „Šilhánků“ Miloslav Rajchl, po něm převzal funkci předsedy Jiří Krejčí.
V současnosti stojí v čele organizace ing. Josef Rybář (pracoval v různých funkcích bývalého plemenářského podniku Plzeň – nyní v důchodu). Funkci předsedy ZO Nezvěstice vykonává od roku 1991. Právě on se stal hnacím motorem veškerého chovatelského dění v Nezvěsticích.

Výstavní hala ZO Nezvěstice pojme kolem 800 ks zvířat. Kapacita zasedací místnosti je cca 80 lidí. Zde se odehrávají chovatelské, společenské i rodinné akce. K zasedací síni a výstavní hale patří sociální zařízení, sklad, pokladna a kancelář. Dostatečné množství parkovacích míst a příjemné okolí vkusně dotváří celkový pohled na chovatelský areál.

Klademe si za cíl získat do našich více mladých a zapálených chovatelů. Chceme udržet tradici a počet výstav v naší ZO. Získat chovatele, kteří mají zájem o chov drůbeže.
Naším prvořadým úkolem je zajistit a udržet dlouhodobě příznivé vztahy s Obecním úřadem, získat pro naši práci pomoc sponzorů a udržet přátelskou podporu zájmových spolků v obci.
Také údržba areálu vyžaduje obětavost všech členů.Výbor ZO všem velmi děkuje za práci, kterou bezúplatně a pravidelně odvádějí ve prospěch ZO!

Náplň činnosti naší organizace:
Šlechtění, rozšiřování a chov čistokrevných plemen drobného hospodářského zvířectva, výstavní činnost, pořádání chovatelských akcí, osvětová činnost, školení, oslavy….
Naši členové se zabývají chovem králíků, holubů, drůbeže, kožešinových zvířat a exotů.

Konkrétní příklady činnosti:
ZO Nezvěstice pořádá pravidelně od roku 2000 zimní výstavu drobného zvířectva (králíci, holubi, drůbež). Výstava se koná pravidelně první víkend měsíce února.

V měsíci dubnu probíhá každoročně v naší chov. organizaci jarní svod loveckých psů. Organizátorem této akce je Myslivecký spolek okresu Plzeň – jih.

Začátkem měsíce září se pořádá v naší základní organizaci nákupní trh plemenných kozlů a koz, který je organizován společně se Svazem chovatelů ovcí a koz Brno. Trh je určen na nákup a prodej plemenných zvířat a uskutečňuje se formou aukce.

Naší nejvýznamnější každoročně pořádanou akcí je místní podzimní výstava drobného zvířectva.Tato výstava je pořádána pravidelně třetí sobotu a neděli měsíce října. Stala se jednou z největších a nejobsazovanějších výstav na okresu Plzeň. Na této výstavě bývá vystaveno cca 800 kusů zvířat.

Mimo tyto pravidelné akce se pořádají v zasedací místnosti ZO ČSCH Nezvěstice různé společenské a rodinné události. (svatby, výročí, oslava nového roku….).
Naši chovatelé se nevyhýbají ani jiným společenským událostem. Každý rok v únoru se účastní chovatelského dne ve Chválenicích. (Chovatelský bál). Nejúspěšnější z nich zde přebírají chovatelská ocenění.
Velice oblíbenou činností jsou zájezdy a návštěvy různých výstav. Zde probíhají přátelské a neformální schůzky, které mnohdy přerostou v dlouholetá přátelství.

Pravidelně 1x za 3 měsíce pořádá výbor ZO ČSCH Nezvěstice členské schůze.
Začátkem každého roku uskuteční výbor ZO ČSCH Nezvěstice výroční schůzi, kde zhodnotí činnost organizace a stanoví úkoly na nový rok.

Počet aktivních členů: 32 – (2 ženy a 30mužů)