Mapový server

Projekt je spulufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je doplnit dvěma úseky budovaný systém cyklostezky z Plzně do chráněné krajinné oblasti Brdy a také zkvalitnit podmínky pro dojezd obyvatel za pracovními možnostmi, do škol a za službami.

Výstavba nové ocelové lávky přes řeku Úslavu je součástí úseku č.2 cyklotrasy v Nezvěsticích, která je součástí nadregionální ,,Cyklotrasy Plzeň-Brdy“.

Cyklotrasa Plzeň – Brdy, část Nezvěstice

číslo projektu: CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_045/0012027

– náklady cyklotrasy celkem 9 457 709,- Kč s DPH

– dotace z IROP na výstavbu ,,Cyklotrasa Plzeň-Brdy, část Nezvěstice“ –  4 292 244,27 Kč

 

–  dotace od PK na výstavbu části cyklotrasy (část úseku č.1) –  3 189 820,97Kč

 

Zhotovitel  – LS stavby, s.r.o.

 

Cyklotrasa Plzeň – Brdy, úsek Nezvěstice – lávka přes řeku Úslavu

Číslo projektu: CZ.06.4.59./0.0/0.0/16_038/0014979

– schválena dotace od Ministerstva pro místní rozvoj 3 649 827,04Kč

–  shválená dotace od PK na lávku 3 500 000,-Kč

 

Zhotovitel  – LS stavby, s.r.o.

www.turisturaj.cz

C1-Situační_výkres_širších_vztahů

 

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí