Hlášení obecního rozhlasu

Ceník za hlášení místním rozhlasem       
Cena jednoho

Účel hlášení                                                                                              hlášení včetně DPH

 

Hlášení pro komerční účel                                                                     50,- Kč
Hlášení pro komerční účel mimo stanovenou dobu                                      100,- Kč
Hlášení nevýdělečných společenských organizací
a sdružení občanů                                                                                bez poplatku
Poplatek za hlášení jsou žadatelé povinni uhradit před provedením hlášení.
Požádat o vyhlášení rozhlasem je třeba nejpozději 15 minut před stanovenou dobou hlášení.
Obecní úřad si dále vyhrazuje právo ze závažných důvodů odmítnout provést hlášení místním rozhlasem (porucha rozhlasu, nevhodnost hlášení apod.).
Stanovení doby hlášení místním rozhlasem

Pondělí          10:00 hodin    a     17:30 hodin
Úterý            10:00 hodin    a      15:30 hodin
Středa           10:00 hodin    a      17:30 hodin
Čtvrtek         10:00 hodin    a      15:30 hodin

Pátek             11:30 hodin

V sobotu a neděli se nehlásí

 

 

Schváleno Radou obce Nezvěstice dne 16.9.2015

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Odběr novinek

Přihlašte se k našemu zpravodaji a připojte se k našim 59 odběratelům.

Počasí