INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

Jménem provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s., si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny č. 110060704164 ve Vaší obci / městě:

Nezvěstice/Olešná

Dne

Od

Do

08.06.2020

10:00

12:00

Nezvěstice – Nezvěstice, okres Plzeň-město

Nezvěstice

17, 33, 41, 42, 45, 77, 81, 112, 183, 187, 215, 260, 263, 311, 321, 349, 

352, 359, 399, parc. č. 12, parc. č. 276/1, parc. č. 538/65, 

parc. č. 757, parc. č. P278/24, parc. č. P28/4, E29, E40, E43, E44, 

E45, E47, E48, E49, E50, E52, E53, 

E54, E55, E58, E59, E61, E63, E65, E66, E69, E71, E72, E73, E74,

 E77, E78, E79, E80, E85, E86, E87, E91, E93, E97, E99, 

Nezvěstice – Nezvěstice, okres Plzeň-jih

Nezvěstice

39/39r, 41/41R, 60/60r, 535/535/9, 538/p538/67, 

Nezvěstice – Olešná, okres Plzeň-město

Olešná

27, 

Nezvěstice – Olešná, okres Plzeň-jih

Olešná

59/59E, 83/83R, 98/98E

Upřesnění rozsahu plánovaného přerušení dodávky elektřiny včetně adres dotčených odběrných míst naleznete na našich webových stránkách www.cezdistribuce.cz/odstavky.

Na uvedených webových stránkách se odběratelé mohou rovněž přihlásit k bezplatnému individuálnímu zasílání oznámení o poruchách a plánovaných přerušeních dodávky elektřiny.

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.

Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivéh o provozu distribuční sítě.

Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.

S pozdravem.

ČEZ Distribuce, a. s.

dokument bude sejmut 8.6.2020 20:53

Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Odběr novinek

Přihlašte se k našemu zpravodaji a připojte se k našim 58 odběratelům.

Počasí