Vítání občanků plánujeme uspořádat 2.října 2021  (v dopoledních hodinách) v parku u ZŠ.

Rodiče dětí budou na „Vítání občánků“ zváni osobní pozvánkou.