Nezvěstice vešly do života Leoše Janáčka zásluhou paní Kamily Stösslové. S Kamilou spojovalo Janáčka již od roku 1916 vřelé intimní přátelství. Poznali se na léčebném pobytu v lázních Luhačovicích a od té doby se často scházeli. Paní Kamila vyplnila poslední dvanáctiletí umělcova života. Janáčka svou osobností okouzlila a inspirovala ke kompozici opery Káťa Kabanová i obou smyčcových kvartetů. A jak souvisí naše obec s Kamilou Stösslovou?

V Nezvěsticích v č. 83 bydleli od roku 1913 Josef a Helena Hřebíkovi. Josef Hřebík vlastnil v naší obci obchod s uhlím a stavebninami. Jeho žena Helena byla sestra Kamily Stösslové. S rodinou své sestry se Kamila často stýkala a 10.září 1927, tedy necelý rok před svou smrtí, s ní do Nezvěstic na dvoudenní návštěvu zavítal i proslulý český hudební skladatel Janáček. Dceři Hřebíkových Marii, tehdy čtrnáctileté, později provdané Říhánkové, zapsal Janáček do památníku: “Uchovejte si radost z mladého života – pro všechny případy všeho svého života. – Drph. Leoš Janáček”. Tento zápis ve svém památníku uchovávala paní Marie Říhánková s velkou úctou opravdu až do konce života. Rodina jejího syna vlastní ještě kromě památníku i řadu fotografií a pohlednic s Janáčkovými glosami a lístky a dopisy Kamily setře Heleně a manželovi. Janáčkovy poznámky k fotografiím z lázeňského pobytu v Luhačovicích vyjadřují silný citový vztah ke Kamile. Velmi zajímavá je i pohlednice, kterou zaslal Leoš Janáček panu Josefu Hřebíkovi ještě v květnu roku 1928. Píše: “Tak k mnohým podobiznám přikládám tuto a vzpomíná návštěvy a pozdravuje všechny oddaný Drph. Leoš Janáček.” Byl to lístek poslední. Dne 12. srpna 1928 skladatel zemřel.

Přečtěte si také o Leoši Janáčkovi na Wikipedii.

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí