Vážení občané,
po obci byly nově rozmístěny nádoby (popelnice 240l) na tříděný odpad (papír + nápojový karton, sklo).

Přehled stanovišť nádob:

Ulice Nádoba Komodita Počet nád. Svoz Poznámka    Upřesnění
Nezvěstice 240 papír, nápoj.karton 1 26 Nezvěstice u č.p. 251 (bytovky Varta)
Nezvěstice 1100 papír, nápoj.karton 1 13 Nezvěstice Olešná u č.p.6 ( u Česalů)
Nezvěstice 1100 papír, nápoj.karton 1 26 Nezvěstice u č.p.148  (v ulicích u Formánků)
Nezvěstice 1100 papír, nápoj.karton 1 26 Nezvěstice proti bývalé prodejně Varta
Nezvěstice 1100 papír, nápoj.karton 1 26 Nezvěstice u Obecního úřadu
Olešná 1100 papír, nápoj.karton 1 26 Nezvěstice bytovky Olešná (č.p.48)
Nezvěstice 1100 papír, nápoj.karton 1 26 Nezvěstice u stadionu
Nezvěstice 1100 papír, nápoj.karton 2 26 Nezvěstice bytovky nad OÚ (u č.p.268)
Nezvěstice 1100 papír, nápoj.karton 2 26 Nezvěstice na vršku (u Říhů)
Nezvěstice 1100 papír, nápoj.karton 3 26 Nezvěstice u tělocvičny
Olešná 240 papír, nápoj.karton 1 26 Nezvěstice Olešná č.p. 20 – zdravotní středisko
Nezvěstice 240 papír, nápoj.karton 1 26 Nezvěstice u č.p.369  (na knedlíku)
Nezvěstice 1100 papír, nápoj.karton 1 26 Nezvěstice u MŠ
Nezvěstice 1100 papír, nápoj.karton 1 26 Nezvěstice bytovky nad OÚ (u č.p.289)
Nezvěstice 240 papír, nápoj.karton 1 26 Nezvěstice ulice ke tvrzi (proti č.p.72)
Nezvěstice 240 papír, nápoj.karton 1 26 Nezvěstice horní ulice na Vartě (proti č.p.332)
Nezvěstice 240 papír, nápoj.karton 1 26 Nezvěstice u č.p.140 (u Hlínů) na rohu ulice
Nezvěstice 240 papír, nápoj.karton 1 26 Nezvěstice u č.p.125 (u Kouklů) na rohu ulice
Olešná 240 papír, nápoj.karton 1 26 Nezvěstice bytovky Olešná (č.p.50-u kontejneru na SKO)
Olešná 240 papír, nápoj.karton 1 26 Nezvěstice bytovky Olešná ( č.p.62 – u kontejneru na SKO)
Olešná 240 papír, nápoj.karton 1 26 Nezvěstice bytovky Olešná  (č.p.48 – u kontejneru na SKO)
Nezvěstice 240 papír, nápoj.karton 1 26 Nezvěstice Olešná u č.p.228 (u  Šimků)
Nezvěstice 240 papír, nápoj.karton 1 26 Nezvěstice ulice u sokolovny (proti č.p.156)
Olešná 240 papír, nápoj.karton 1 26 Nezvěstice Olešná u č.p.41  ( před viaduktem)
Nezvěstice 1100 sklo 1 13 Nezvěstice proti bývalé prodejně Varta
Nezvěstice 1100 sklo 1 13 Nezvěstice u Obecního úřadu
Olešná 1100 sklo 1 13 Nezvěstice bytovky Olešná (č.p.48)
Nezvěstice 1100 sklo 1 13 Nezvěstice u stadionu
Nezvěstice 1100 sklo 1 13 Nezvěstice na vršku (u Říhů)
Nezvěstice 1100 sklo 1 13 Nezvěstice u tělocvičny
Nezvěstice 240 sklo 1 13 Nezvěstice u č.p. 251 (bytovky Varta)
Nezvěstice 240 sklo 1 13 Nezvěstice Olešná u č.p.6 ( u Česalů)
Nezvěstice 240 sklo 1 13 Nezvěstice u č.p.148  (v ulicích u Formánků)
Nezvěstice 1100 sklo 1 13 Nezvěstice bytovky nad OÚ (u č.p.268)
Nezvěstice 240 sklo 1 13 Nezvěstice u.č.p.369 (na knedlíku)
Nezvěstice 240 sklo 1 13 Nezvěstice u MŠ
Nezvěstice 240 sklo 1 13 Nezvěstice u č.p.140 (u Hlínů) na rohu ulice
Nezvěstice 240 sklo 1 13 Nezvěstice ulice u sokolovny (proti č.p.156)
Olešná 240 sklo 1 13 Nezvěstice bytovky Olešná ( č.p.62 -u kontejneru na SKO)
Olešná 240 sklo 1 13 Nezvěstice Olešná č.p.41  ( před viaduktem)
Nezvěstice 1100 kovy 1   Nezvěstice u Obecního úřadu
Nezvěstice 1100 kovy 1   Nezvěstice u tělocvičny
Nezvěstice 1100 kovy 1   Nezvěstice u stadionu
Nezvěstice 1100 kovy 1   Nezvěstice proti bývalé prodejně Varta
Nezvěstice 1100 elektro, baterie 1   Nezvěstice u  stadionu
Nezvěstice 1100 elektro, baterie 1   Nezvěstice u tělocvičny
Nezvěstice 1100 textil 1   Nezvěstice u Obecního úřadu
Nezvěstice 1100 textil 1   Nezvěstice u stadionu
Nezvěstice 1100 textil 1   Nezvěstice u MŠ
Nezvěstice 240  potrav. oleje 1   Nezvěstice u č.p. 251 (bytovky Varta)
Nezvěstice 240  potrav. oleje 1   Nezvěstice u Obecního úřadu
Nezvěstice 240  potrav. oleje 1   Nezvěstice u stadionu
Olešná 240  potrav. oleje 1   Nezvěstice bytovky Olešná (č.p.48)
Nezvěstice 240  potrav. oleje 1   Nezvěstice bytovky nad OÚ (u č.p.268)
Nezvěstice 240  potrav. oleje 1   Nezvěstice u tělocvičny
Nezvěstice velkoobjem.kont. bioodpad 1   Nezvěstice u kostela
Nezvěstice velkoobjem.kont. bioodpad 1   Nezvěstice o stadionu
Nezvěstice velkoobjem.kont. bioodpad 1   Nezvěstice proti bývalé prodejně Varta
Nezvěstice velkoobjem.kont. bioodpad 1   Nezvěstice bytovky Olešná (č.p.48)
Nezvěstice velkoobjem.kont. bioodpad 1   Nezvěstice na vršku (u Říhů)
Nezvěstice velkoobjem.kont. bioodpad 1   Nezvěstice na Vartě u lesa
Nezvěstice velkoobjem.kont. bioodpad 1   Nezvěstice u č.p.369  (na knedlíku)
Nezvěstice   světelné zdroje, baterie, drobné elektro 1   Nezvěstice vstupní hala v přízemí obecního úřadu

Na starý papír jsou převážně modré kontejnery a nádoby. Do nich můžeme vyhodit noviny, časopisy, knihy, reklamní letáky, sešity a kancelářský papír, ale i různé papírové obaly (např. sáčky), lepenku a krabice. Ty zmáčkněte, ať se nevozí vzduch! Recyklace není zadarmo!

Obaly z papíru mají pod recyklačním trojúhelníkem zkratku PAP nebo číslice 20, 21 a 22.

Možná vás překvapí, že z časopisů a dokumentů nemusíme odstraňovat kancelářské svorky. Ty jsou při zpracování odstraněny tzv. rozvlákněním, při kterém se z papíru stane hladká kaše. Kovové části jsou pak ze dna odstraněny pomocí magnetu. Nevadí ani obálky s fóliovým okénkem.

Do nádob na papír nikdy nevhazujeme mastný či jinak znečištěný papír, papír voskový a uhlový. Do papíru nepatří také hygienické potřeby, papírové kapesníky a dětské pleny.

Mezi nápojové kartony patří obaly od džusů, mléka, rajského protlaku, hotových omáček či vína. Je třeba je vymýt a smáčknout. Sbírají se buď  do modrých nádob na papír nebo společně s plasty. 

Pro plasty jsou  žluté pytle. Vhazujeme do nich sešlápnuté PET lahve od nápojů, sáčky, fólie, kelímky, obaly z plastu a polystyrenu.

Obaly, které jsou určeny do žlutých pytlů, jsou označeny symbolem recyklačního trojúhelníku, zkratkou PET, LDPE , HDPE, PP, PS a číslicemi 1, 2, 4, 5 a 6.

Možná vás překvapí, že z lahví nemusíme strhávat etikety a není potřeba je vymývat, např. kelímky od jogurtů. Stačí, když je důkladně vyškrabete. To platí i pro obaly od kosmetických výrobků, např. od šamponů a krémů.

Do pytlů na plasty nepatří výrobky z PVC (např. novodurové trubky, linoleum), které je značeno číslicí 3 v symbolu recyklačního trojúhelníku. Dále nevhazujeme nádoby od různých barev, motorových olejů, chemikálií.

Čisté sklo bez kovových a plastových víček patří do zelených kontejnerů. Neplatí přitom, že je lepší skleněné nádoby do kontejnerů prudce vhodit. NE!. Lidé na třídičkách pak mají větší práci s jejich dotříděním.

Sklo je označeno recyklačním trojúhelníkem a číslicemi 70,71 a 72, někdy i zkratkou GL.

Do kontejneru na sklo nepatří autoskla, porcelán a keramika, zrcadla a drátěná skla, nádoby od různých chemikálií. Tyto předměty bychom měli odvést do sběrného dvora.

Pozor! Ploché okenní sklo patří do zelených kontejnerů.

Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Odběr novinek

Přihlašte se k našemu zpravodaji a připojte se k našim 58 odběratelům.

Počasí