Vážení občané,
po obci byly nově rozmístěny nádoby (popelnice 240l) na tříděný odpad (papír + nápojový karton, sklo).

Přehled stanovišť nádob:

  Komodita Počet nád. upřesnění  
Nezvěstice PAPIR 1 u č.p. 251 (bytovky Varta)  
Nezvěstice PAPIR 1 Olešná ( u Česalů)  
Nezvěstice PAPIR 1 u č.p.148  (v ulicích u Formánků)  
Nezvěstice PAPIR 1 bývalá prodejna Varta  
Nezvěstice PAPIR 1 u Obecního úřadu  
Olešná PAPIR 1 bytovky Olešná (č.p.48)  
Nezvěstice PAPIR 1 u stadionu  
Nezvěstice PAPIR 2 bytovky nad OÚ (u č.p.268)  
Nezvěstice PAPIR 2 na vršku (u Říhů)  
Nezvěstice PAPIR 3 u tělocvičny  
Olešná PAPIR 1 Olešná 20 – zdravotní středisko  
Nezvěstice PAPIR 1 u č.p.367 (u Strejců)  
Nezvěstice PAPIR 1 u MŠ  
Nezvěstice PAPIR 1 bytovky nad OÚ (u č.p.289)  
Nezvěstice PAPIR 1 ulice ke tvrzi (proti č.p.72 –          u betonového stání na odpady)  
Nezvěstice PAPIR 1 horní ulice na Vartě              (proti č.p.332 – u sloupu)  
Nezvěstice PAPIR 1 u č.p.140 (u Hlínů) na rohu ulice  
Nezvěstice PAPIR 1 u č.p.125 (u Kouklů) na rohu ulice  
Olešná PAPIR 1 bytovky Olešná (č.p.50-               u kontejneru na SKO)  
Olešná PAPIR 1 bytovky Olešná ( č.p.62 –              u kontejneru na SKO)  
Olešná PAPIR 1 bytovky Olešná  (č.p.48 –             u kontejneru na SKO)  
Nezvěstice PAPIR 1 ulice od prodejny pí.Tolarové     u č.p.228 (u  Šimků  – ke sloupu)  
Nezvěstice PAPIR 1 ulice u sokolovny (proti č.p.156)  
Olešná PAPIR 1 Olešná u č.p.41  ( u Rajchlů – před viaduktem)  
Nezvěstice SKLO 1 prodejna Varta  
Nezvěstice SKLO 1 u Obecního úřadu  
Olešná SKLO 2 bytovky Olešná (č.p.48 a č.p.62)  
Nezvěstice SKLO 1 u stadionu  
Nezvěstice SKLO 1 na vršku (u Říhů)  
Nezvěstice SKLO 2 u tělocvičny a u č.p.140 u Hlínů
 
Nezvěstice SKLO 1 u č.p. 251 (bytovky Varta)  
Nezvěstice SKLO 1 Olešná ( u Česalů)  
Nezvěstice SKLO 1 u č.p.148  (v ulicích u Formánků)  
Nezvěstice SKLO 1 bytovky nad OÚ (u č.p.268)  
Nezvěstice SKLO 1 u.č.p.367 (u Strejců)  
Nezvěstice SKLO 1 u MŠ  
Olešná SKLO 1 Olešná č.p.41  ( u Rajchlů – před viaduktem)  
Nezvěstice KOVY 2 u Obecního úřadu a tělocvičny
 

Na starý papír jsou převážně modré kontejnery a nádoby. Do nich můžeme vyhodit noviny, časopisy, knihy, reklamní letáky, sešity a kancelářský papír, ale i různé papírové obaly (např. sáčky), lepenku a krabice. Ty zmáčkněte, ať se nevozí vzduch! Recyklace není zadarmo!

Obaly z papíru mají pod recyklačním trojúhelníkem zkratku PAP nebo číslice 20, 21 a 22.

Možná vás překvapí, že z časopisů a dokumentů nemusíme odstraňovat kancelářské svorky. Ty jsou při zpracování odstraněny tzv. rozvlákněním, při kterém se z papíru stane hladká kaše. Kovové části jsou pak ze dna odstraněny pomocí magnetu. Nevadí ani obálky s fóliovým okénkem.

Do nádob na papír nikdy nevhazujeme mastný či jinak znečištěný papír, papír voskový a uhlový. Do papíru nepatří také hygienické potřeby, papírové kapesníky a dětské pleny.

Mezi nápojové kartony patří obaly od džusů, mléka, rajského protlaku, hotových omáček či vína. Je třeba je vymýt a smáčknout. Sbírají se buď  do modrých nádob na papír nebo společně s plasty. 

Pro plasty jsou  žluté pytle. Vhazujeme do nich sešlápnuté PET lahve od nápojů, sáčky, fólie, kelímky, obaly z plastu a polystyrenu.

Obaly, které jsou určeny do žlutých pytlů, jsou označeny symbolem recyklačního trojúhelníku, zkratkou PET, LDPE , HDPE, PP, PS a číslicemi 1, 2, 4, 5 a 6.

Možná vás překvapí, že z lahví nemusíme strhávat etikety a není potřeba je vymývat, např. kelímky od jogurtů. Stačí, když je důkladně vyškrabete. To platí i pro obaly od kosmetických výrobků, např. od šamponů a krémů.

Do pytlů na plasty nepatří výrobky z PVC (např. novodurové trubky, linoleum), které je značeno číslicí 3 v symbolu recyklačního trojúhelníku. Dále nevhazujeme nádoby od různých barev, motorových olejů, chemikálií.

Čisté sklo bez kovových a plastových víček patří do zelených kontejnerů. Neplatí přitom, že je lepší skleněné nádoby do kontejnerů prudce vhodit. NE!. Lidé na třídičkách pak mají větší práci s jejich dotříděním.

Sklo je označeno recyklačním trojúhelníkem a číslicemi 70,71 a 72, někdy i zkratkou GL.

Do kontejneru na sklo nepatří autoskla, porcelán a keramika, zrcadla a drátěná skla, nádoby od různých chemikálií. Tyto předměty bychom měli odvést do sběrného dvora.

Pozor! Ploché okenní sklo patří do zelených kontejnerů.

Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Odběr novinek

Přihlašte se k našemu zpravodaji a připojte se k našim 57 odběratelům.

Počasí