Vážení občané,
po obci byly nově rozmístěny nádoby (popelnice 240l) na tříděný odpad (papír + nápojový karton, sklo).

Přehled stanovišť nádob:

Ulice Nádoba Komodita Počet nád. Svoz Poznámka    Upřesnění
Nezvěstice 240 papír, nápoj.karton 1 26 Nezvěstice u č.p. 251 (bytovky Varta)
Nezvěstice 1100 papír, nápoj.karton 1 13 Nezvěstice Olešná u č.p.6 ( u Česalů)
Nezvěstice 1100 papír, nápoj.karton 1 26 Nezvěstice u č.p.148  (v ulicích u Formánků)
Nezvěstice 1100 papír, nápoj.karton 1 26 Nezvěstice proti bývalé prodejně Varta
Nezvěstice 1100 papír, nápoj.karton 2 26 Nezvěstice u Obecního úřadu
Olešná 1100 papír, nápoj.karton 1 26 Nezvěstice bytovky Olešná (č.p.48)
Nezvěstice 1100 papír, nápoj.karton 3 26 Nezvěstice u stadionu
Nezvěstice 1100 papír, nápoj.karton 2 26 Nezvěstice bytovky nad OÚ (u č.p.268)
Nezvěstice 1100 papír, nápoj.karton 2 26 Nezvěstice na vršku (u Říhů)
Nezvěstice 1100 papír, nápoj.karton 3 26 Nezvěstice u tělocvičny
Olešná 240 papír, nápoj.karton 1 26 Nezvěstice Olešná č.p. 20 – zdravotní středisko
Nezvěstice 240 papír, nápoj.karton 1 26 Nezvěstice u č.p.369  (na knedlíku)
Nezvěstice 1100 papír, nápoj.karton 1 26 Nezvěstice u MŠ
Nezvěstice 1100 papír, nápoj.karton 1 26 Nezvěstice bytovky nad OÚ (u č.p.289)
Nezvěstice 240 papír, nápoj.karton 1 26 Nezvěstice ulice ke tvrzi (proti č.p.72)
Nezvěstice 240 papír, nápoj.karton 1 26 Nezvěstice horní ulice na Vartě (proti č.p.332)
Nezvěstice 1100 papír, nápoj.karton 1 26 Nezvěstice u č.p.140 (u Hlínů) na rohu ulice
Nezvěstice 240 papír, nápoj.karton 1 26 Nezvěstice u č.p.125 (u Kouklů) na rohu ulice
Olešná 240 papír, nápoj.karton 1 26 Nezvěstice bytovky Olešná (č.p.50-u kontejneru na SKO)
Olešná 240 papír, nápoj.karton 1 26 Nezvěstice bytovky Olešná ( č.p.62 – u kontejneru na SKO)
Olešná 240 papír, nápoj.karton 1 26 Nezvěstice bytovky Olešná  (č.p.48 – u kontejneru na SKO)
Nezvěstice 240 papír, nápoj.karton 1 26 Nezvěstice Olešná u č.p.228 (u  Šimků)
Nezvěstice 1100 papír, nápoj.karton 1 26 Nezvěstice ulice u sokolovny (proti č.p.156)
Olešná 240 papír, nápoj.karton 1 26 Nezvěstice Olešná u č.p.41  ( před viaduktem)
Nezvěstice 1100 sklo 1 13 Nezvěstice proti bývalé prodejně Varta
Nezvěstice 1100 sklo 1 13 Nezvěstice u Obecního úřadu
Olešná 1100 sklo 1 13 Nezvěstice bytovky Olešná (č.p.48)
Nezvěstice 1100 sklo 1 13 Nezvěstice u stadionu
Nezvěstice 1100 sklo 1 13 Nezvěstice na vršku (u Říhů)
Nezvěstice 1100 sklo 1 13 Nezvěstice u tělocvičny
Nezvěstice 240 sklo 1 13 Nezvěstice u č.p. 251 (bytovky Varta)
Nezvěstice 240 sklo 1 13 Nezvěstice Olešná u č.p.6 ( u Česalů)
Nezvěstice 240 sklo 1 13 Nezvěstice u č.p.148  (v ulicích u Formánků)
Nezvěstice 1100 sklo 1 13 Nezvěstice bytovky nad OÚ (u č.p.268)
Nezvěstice 240 sklo 1 13 Nezvěstice u.č.p.369 (na knedlíku)
Nezvěstice 240 sklo 1 13 Nezvěstice u MŠ
Nezvěstice 240 sklo 1 13 Nezvěstice u č.p.140 (u Hlínů) na rohu ulice
Nezvěstice 240 sklo 1 13 Nezvěstice ulice u sokolovny (proti č.p.156)
Olešná 240 sklo 1 13 Nezvěstice bytovky Olešná ( č.p.62 -u kontejneru na SKO)
Olešná 240 sklo 1 13 Nezvěstice Olešná č.p.41  ( před viaduktem)
Nezvěstice 1100 kovy 1   Nezvěstice u Obecního úřadu
Nezvěstice 1100 kovy 1   Nezvěstice u tělocvičny
Nezvěstice 1100 kovy 1   Nezvěstice u stadionu
Nezvěstice 1100 kovy 1   Nezvěstice proti bývalé prodejně Varta
Nezvěstice 1100 elektro, baterie 1   Nezvěstice u  stadionu
Nezvěstice 1100 elektro, baterie 1   Nezvěstice u tělocvičny
Nezvěstice 1100 textil 1   Nezvěstice u Obecního úřadu
Nezvěstice 1100 textil 1   Nezvěstice u stadionu
Nezvěstice 1100 textil 1   Nezvěstice u MŠ
Nezvěstice 240  potrav. oleje 1   Nezvěstice u č.p. 251 (bytovky Varta)
Nezvěstice 240  potrav. oleje 1   Nezvěstice u Obecního úřadu
Nezvěstice 240  potrav. oleje 1   Nezvěstice u stadionu
Olešná 240  potrav. oleje 1   Nezvěstice bytovky Olešná (č.p.48)
Nezvěstice 240  potrav. oleje 1   Nezvěstice bytovky nad OÚ (u č.p.268)
Nezvěstice 240  potrav. oleje 1   Nezvěstice u tělocvičny
Nezvěstice velkoobjem.kont. bioodpad 1   Nezvěstice u kostela
Nezvěstice velkoobjem.kont. bioodpad 1   Nezvěstice o stadionu
Nezvěstice velkoobjem.kont. bioodpad 1   Nezvěstice proti bývalé prodejně Varta
Nezvěstice velkoobjem.kont. bioodpad 1   Nezvěstice bytovky Olešná (č.p.48)
Nezvěstice velkoobjem.kont. bioodpad 1   Nezvěstice na vršku (u Říhů)
Nezvěstice velkoobjem.kont. bioodpad 1   Nezvěstice na Vartě u lesa
Nezvěstice velkoobjem.kont. bioodpad 1   Nezvěstice u č.p.369  (na knedlíku)
Nezvěstice   světelné zdroje, baterie, drobné elektro 1   Nezvěstice vstupní hala v přízemí obecního úřadu

Na starý papír jsou převážně modré kontejnery a nádoby. Do nich můžeme vyhodit noviny, časopisy, knihy, reklamní letáky, sešity a kancelářský papír, ale i různé papírové obaly (např. sáčky), lepenku a krabice. Ty zmáčkněte, ať se nevozí vzduch! Recyklace není zadarmo!

Obaly z papíru mají pod recyklačním trojúhelníkem zkratku PAP nebo číslice 20, 21 a 22.

Možná vás překvapí, že z časopisů a dokumentů nemusíme odstraňovat kancelářské svorky. Ty jsou při zpracování odstraněny tzv. rozvlákněním, při kterém se z papíru stane hladká kaše. Kovové části jsou pak ze dna odstraněny pomocí magnetu. Nevadí ani obálky s fóliovým okénkem.

Do nádob na papír nikdy nevhazujeme mastný či jinak znečištěný papír, papír voskový a uhlový. Do papíru nepatří také hygienické potřeby, papírové kapesníky a dětské pleny.

Mezi nápojové kartony patří obaly od džusů, mléka, rajského protlaku, hotových omáček či vína. Je třeba je vymýt a smáčknout. Sbírají se buď  do modrých nádob na papír nebo společně s plasty. 

Pro plasty jsou  žluté pytle. Vhazujeme do nich sešlápnuté PET lahve od nápojů, sáčky, fólie, kelímky, obaly z plastu a polystyrenu.

Obaly, které jsou určeny do žlutých pytlů, jsou označeny symbolem recyklačního trojúhelníku, zkratkou PET, LDPE , HDPE, PP, PS a číslicemi 1, 2, 4, 5 a 6.

Možná vás překvapí, že z lahví nemusíme strhávat etikety a není potřeba je vymývat, např. kelímky od jogurtů. Stačí, když je důkladně vyškrabete. To platí i pro obaly od kosmetických výrobků, např. od šamponů a krémů.

Do pytlů na plasty nepatří výrobky z PVC (např. novodurové trubky, linoleum), které je značeno číslicí 3 v symbolu recyklačního trojúhelníku. Dále nevhazujeme nádoby od různých barev, motorových olejů, chemikálií.

Čisté sklo bez kovových a plastových víček patří do zelených kontejnerů. Neplatí přitom, že je lepší skleněné nádoby do kontejnerů prudce vhodit. NE!. Lidé na třídičkách pak mají větší práci s jejich dotříděním.

Sklo je označeno recyklačním trojúhelníkem a číslicemi 70,71 a 72, někdy i zkratkou GL.

Do kontejneru na sklo nepatří autoskla, porcelán a keramika, zrcadla a drátěná skla, nádoby od různých chemikálií. Tyto předměty bychom měli odvést do sběrného dvora.

Pozor! Ploché okenní sklo patří do zelených kontejnerů.

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Odběr novinek

Přihlašte se k našemu zpravodaji a připojte se k našim 68 odběratelům.

Počasí