Z přihlášených obcí vybírala letošního vítěze hodnotitelská komise v čele s předsedou komise Jindřichem Šustrem (starostou Kornatic, které se staly Vesnicí Plzeňského kraje v r. 2015). Soutěže se mohly zúčastnit všechny obce, města a městyse vesnického charakteru do 7 500 obyvatel, které mají zpracovaný vlastní plán obnovy vesnice. Hodnotitelská komise pak během června všechny přihlášené obce navštívila a zástupci obcí měli možnost prezentovat během dvou hodin to nejlepší, co v obci mají.

Bílou stuhu za zapojení dětí a mládeže do života obce získaly nedaleké Němčovice, Modrou stuhu oceňující společenský život v obci obdržely Kozolupy ze severního Plzeňska, za péči o zeleň a životní prostředí získala Zelenou stuhu obec Myslív z okresu Klatovy a Oranžová stuha za spolupráci obce a zemědělského subjektu putovala rovněž na Klatovsko, a sice do Kolince. Všechny čtyři tyto oceněné obce získaly od Plzeňského kraje formou symbolického šeku příspěvek ve výši 30 tisíc korun.

Dále byla udělena Cena hejtmana Plzeňského kraje a Cena Rady Plzeňského kraje. Cenu hejtmana Plzeňského kraje letos získala obec Buková z jižního Plzeňska, Cenu Rady Plzeňského kraje si odvezli zástupci obce Chrást, okres Plzeň-město. I obě tato ocenění jsou spojena s finanční odměnou – Buková získala šek na 60 tisíc Kč a Chrást šek na 45 tisíc korun.

Další ocenění udělená v soutěži:

Cena naděje pro živý venkov – obec Kvášňovice (okres Klatovy)
Diplom za kvalitní květinovou výzdobu v obci (Fulínova cena) – obec Všekary (okres Domažlice)
Diplom za vzorné vedení kroniky – obec Pačejov (okres Klatovy)
Diplom za moderní knihovnické a informační služby – obec Nezvěstice (okres Plzeň-město)

 

 

 

Zlatá cihla v POV kategorie A – obnova či rekonstrukce památkově chráněných objektů a památek místního významu: obec Chanovice (okres Klatovy) – za záchranu venkovské usedlosti Lužany čp. 35 v areálu chanovického skanzenu

Zlatá cihla v POV kategorie B – obnova či rekonstrukce staveb venkovské zástavby: město Bezdružice (okres Tachov) – za rekonstrukci náměstí Kryštofa Haranta

Zlatá cihla v POV kategorie C – nové venkovské stavby: obec Příchovice (okres Plzeň-jih) – za vybudování parku „Babičko, dědo, pojďte si hrát“

Se všemi těmito oceněními obce přebraly také symbolické šeky – každá v hodnotě 10 tis. Kč.

Další zúčastněné obce:

okres Domažlice:
Chodská Lhota – účastnický „Diplom za zadržování vody v krajině“

okres Klatovy:
Plánice – účastnický „Diplom za obecní moštárnu“

Rabí – účastnický „Diplom za obnovu lidových tradic“

okres Plzeň-jih:
Kasejovice – účastnický „Diplom za vlastivědnou expozici v synagoze“

okres Plzeň-sever:
Dobříč – účastnický „Diplom za podporu nové výstavby v obci“
Úherce – účastnický „Diplom za systematickou obnovu sakrálních památek“
Úterý – účastnický „Diplom za ekologické vytápění obecních objektů“

okres Rokycany:
Liblín – účastnický „Diplom za spolupráci s Ústavem sociální péče“
Újezd u Svatého Kříže – účastnický „Diplom za vesnickou pospolitost“

okres Tachov:
Černošín – účastnický „Diplom za práci s dětmi“

 

 

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Odběr novinek

Přihlašte se k našemu zpravodaji a připojte se k našim 59 odběratelům.

Počasí