ZNÁMKY NA POPELNICE NA ROK 2015 BUDOU V PRODEJI OD 5.1.2015 NA OÚ NEZVĚSTICE ( V ÚŘEDNÍCH HODINÁCH – PONDĚLÍ A STŘEDA OD 8.00 DO 12.30 HODIN A OD 13.00 DO 18.30 HODIN).

PROHLÁŠENÍ PLÁTCE POPLATKU

Ceník 2015

Kalendář svozů 2015

SDĚLENÍ OBCE NEZVĚSTICE – POPELNICE V ROCE 2015

Plátce poplatku má ohlašovací a registrační povinnost za každou vlastněnou nemovitost nejpozději do 28.2.příslušného kalendářního roku. Pro splnění této povinnosti lze použít obcí zpracovaný vzor – ,,Prohlášení plátce poplatku“.

– registraci musí podat vlastník rodinného domu a v registračním listu vyplní počet osob, které v domě žijí;

– registraci musí podat vlastník chaty a v registračním listu vyplní počet osob, které v chatě žijí;

– registraci musí podat vlastník chaty i v případě, že je využívána pouze k rekreaci;

– registraci za bytový dům musí podat vlastník domu nebo společenství vlastníků bytových jednotek (zpravidla předseda nebo jiný pověřený zástupce) a v registračním listu vyplní počet osob, které v bytovém domě žijí;

– registraci nepodává nájemce rodinného domu – musí ho podat vlastník;

– registraci nepodává nájemce bytu v bytovém domě – musí ji za bytový dům podat vlastník nebo společenství vlastníků nebo obdobné sdružení,

– registraci nepodává každý občan, ale pouze vlastník nemovitosti nebo po dohodě jeden ze spoluvlastníků.

1)        Plátce poplatku uhradí poplatek v jedné splátce vždy nejpozději do 31.3. příslušného kalendářního roku. Poplatek je splatný bez výzvy správce poplatku. Poplatek je splatný zejména:

a) v hotovosti v pokladně obecního úřadu v Nezvěsticích v úředních hodinách,

b) převodem na účet správce poplatku č.ú. 0725647389/0800, s uvedením variabilního symbolu – č.p. nebo č.e. nemovitosti.

VLASTNÍK NEMOVITOSTI  – OBYVATELÉ OBCE

A) POSTUP – VYPLNĚNÍ REGISTRAČNÍHO FORMULÁŘE A DORUČENÍ NA OÚ NEZVĚSTICE(osobně, poštou,e-mailem…)

– NA OÚ NEZVĚSTICE OBDRŽENÍ ZNÁMKY A PYTLŮ NA PLASTY (3ks/rok/osoba) – ZAPLACENÍ V HOTOVOSTI

B) POSTUP – VYPLNĚNÍ REGISTRAČNÍHO FORMULÁŘE A DORUČENÍ NA OÚ NEZVĚSTICE (osobně,poštou, e-mailem…) – ZAPLACENÍ NA ÚČET OBCE – PO DORUČENÍ PLATBY OBCI – VYZVEDNUTÍ  ZNÁMKY A PYTLŮ NA PLASTY (3ks/rok/osoba) NA OÚ NEZVĚSTICE

VLASTNÍK CHATY A CHALUPÁŘI

A) POSTUP – VYPLNĚNÍ REGISTRAČNÍHO FORMULÁŘE A DORUČENÍ NA OÚ NEZVĚSTICE (osobně,poštou,e-mailem)  – NA OÚ NEZVĚSTICE OBDRŽENÍ PYTLŮ NA SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD (5ks) A PYTLE NA PLASTY (3ks) – ZAPLACENÍ V HOTOVOSTI

B) POSTUP – VYPLNĚNÍ REGISTRAČNÍHO FORMULÁŘE A DORUČENÍ NA OÚ NEZVĚSTICE (osobně,poštou,e-mailem)  – ZAPLACENÍ NA ÚČET OBCE – PO DORUČENÍ PLATBY OBCI – VYZVEDNUTÍ   PYTLŮ NA SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD A PYTLE NA PLASTY (PYTLE STAČÍ VYZVEDNOUT NA OÚ PŘI ZAHÁJENÍ SEZONY)

                                                         Další informace na OÚ Nezvěstice:       

Tel:377 891 126, 377 891 216

                                     Děkujeme za Vaši spolupráci v roce 2014

dokument bude sejmut 1.1.2016 10:33

CzechEnglishFrenchGermanItalianPolishPortugueseRussianSpanish

Sledujte nás i na FB

Odběr novinek

Přihlašte se k našemu zpravodaji a připojte se k našim 42 odběratelům.

Počasí

Reklama
Úklidové služby Reny

Návštěvy celkem:
...
Návštěvy letos:
...