Pondělí a středa:  8.00 – 12.00 hodin

                                 13.00 – 18.00 hodin

Výše poplatku na rok 2021 zůstává stejná.

Formulář ,,Prohlášení plátce poplatku” vyplňte a doručte na OÚ pouze při změně některého údaje uvedeného v již podaném prohlášení  (např. změna počtu svozů, změna počtu bydlících, atd.) Pokud údaje v prohlášení zůstávají stejné nemusíte prohlášení vyplňovat.

Svozový kalendář 2021

Prohlášení plátce poplatku

Výše poplatku za komunální odpad

 

Popelnice   120 l

1 x měsíčně  (12 svozů/rok)                                      900,- Kč

1 x za dva týdny (26 svozů/rok)                             1 800,- Kč

Kombinovaný svoz  (42 svozů /rok)                     2 600,- Kč

1 x za týden (52 svozů/rok)                                      3 100,- Kč

Jednorázový svoz dle potřeby (5 svozů/rok)        500,- Kč  – chataři

+ 3 ks/osoba /rok – pytle na plast

Kontejner   1 100  l

1 x za dva týdny (26 svozů/rok)                        13 800,- Kč

 1 x za týden (52 svozů/rok)                                19 800,- Kč

 +3 ks/osoba /rok – pytle na plast

 

Systém prodeje známek

Plátce poplatku má ohlašovací a registrační povinnost za každou vlastněnou nemovitost nejpozději do 28.2.příslušného kalendářního roku. Pro splnění této povinnosti lze použít obcí zpracovaný vzor – ,,Prohlášení plátce poplatku“.

– registraci nepodává každý občan, ale pouze vlastník nemovitosti nebo po dohodě jeden ze spoluvlastníků.

Plátce poplatku uhradí poplatek v jedné splátce vždy nejpozději do 31.3. příslušného kalendářního roku. Poplatek je splatný bez výzvy správce poplatku. Poplatek je splatný zejména:

a) v hotovosti v pokladně obecního úřadu v Nezvěsticích v úředních hodinách,

b) převodem na účet správce poplatku č.ú. 0725647389/0800, s uvedením variabilního symbolu – č.p. nebo č.e. nemovitosti.

VLASTNÍK NEMOVITOSTI  – OBYVATELÉ OBCE

A) POSTUP – VYPLNĚNÍ REGISTRAČNÍHO FORMULÁŘE A DORUČENÍ NA OÚ NEZVĚSTICE(osobně, poštou,e-mailem…)

– NA OÚ NEZVĚSTICE OBDRŽENÍ ZNÁMKY A PYTLŮ NA PLASTY (3ks/rok/osoba) – ZAPLACENÍ V HOTOVOSTI

B) POSTUP – VYPLNĚNÍ REGISTRAČNÍHO FORMULÁŘE A DORUČENÍ NA OÚ NEZVĚSTICE (osobně,poštou, e-mailem…) – ZAPLACENÍ NA ÚČET OBCE – PO DORUČENÍ PLATBY OBCI – VYZVEDNUTÍ  ZNÁMKY A PYTLŮ NA PLASTY (3ks/rok/osoba) NA OÚ NEZVĚSTICE

 

VLASTNÍK CHATY A CHALUPÁŘI

A) POSTUP – VYPLNĚNÍ REGISTRAČNÍHO FORMULÁŘE A DORUČENÍ NA OÚ NEZVĚSTICE (osobně,poštou,e-mailem)  – NA OÚ NEZVĚSTICE OBDRŽENÍ PYTLŮ NA SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD (5ks) A PYTLE NA PLASTY (3ks) – ZAPLACENÍ V HOTOVOSTI

B) POSTUP – VYPLNĚNÍ REGISTRAČNÍHO FORMULÁŘE A DORUČENÍ NA OÚ NEZVĚSTICE (osobně,poštou,e-mailem)  – ZAPLACENÍ NA ÚČET OBCE – PO DORUČENÍ PLATBY OBCI – VYZVEDNUTÍ   PYTLŮ NA SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD A PYTLE NA PLASTY (PYTLE STAČÍ VYZVEDNOUT NA OÚ PŘI ZAHÁJENÍ SEZONY)

 

 

 

Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Odběr novinek

Přihlašte se k našemu zpravodaji a připojte se k našim 58 odběratelům.

Počasí