Informace k současnému stavu vodovodní sítě v obci Nezvěstice.

Vzhledem k situaci, která souvisí se zvýšenou hladinou řeky Bradavy a nadměrnému zakalení vody na vstupu do úpravny vody, nebylo možné dodat do spotřebiště obce Nezvěstice pitnou vodu v odpovídající kvalitě. Již od minulého týdne intenzivně řešíme havarijní situaci na úpravně vody a vodojemu. Došlo k vyčištění vodojemu a v současné době se provádí pročištění vodovodní sítě včetně její mimořádné dezinfekce. Po uvedení vodovodní soustavy do standardního režimu včetně laboratorního vyhodnocení kvality vody Vás budeme informovat na našich stránkách a prostřednictvím obecního úřadu. 

Děkujeme za pochopení.

Kanalizace a vodovody Starý Plzenec, a.s.

https://kav-plzenec.cz/obec/nezvestice

dokument bude sejmut 28.5.2021 13:25

Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Odběr novinek

Přihlašte se k našemu zpravodaji a připojte se k našim 58 odběratelům.

Počasí