OBEC NEZVĚSTICE

332 04 Nezvěstice 277

 

zastoupena starostou panem Lukášem Karkošem

 ————————————————————————————————————

    OZNAMUJE

 

 

v souladu s § 39, zákona č.128/2000 Sb. v současném znění, záměr obce Nezvěstice

 

 

 

p r o n a j m o u t

 

 

část nebytových prostorů v objektu – č.p.20 (budova Zdravotního střediska) na pozemku par.č. 21/1 v  k.ú. Olešná, zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň – město na LV č.10001.

Předmět budoucího nájmu je o celkové výměře 30,84 m2 v  I. nadzemním podlaží výše uvedeného objektu. Pronájem možný od 15.8.2019.

Zájemci se mohou k tomuto záměru vyjádřit a předložit své nabídky 5.8.2019.

na adresu : Obecní úřad Nezvěstice, Nezvěstice 277, 332 04 Nezvěstice, IDDS pfcbr83 nebo na adresu elektronické podatelny ou@nezvestice.cz

 

 Podrobné informace poskytnou pracovníci OÚ Nezvěstice.

 

 

dokument bude sejmut 6.8.2019 12:14

Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Odběr novinek

Přihlašte se k našemu zpravodaji a připojte se k našim 44 odběratelům.

Počasí

Reklama
Úklidové služby Reny

Návštěvy celkem:
...
Návštěvy letos:
...