Svazek obcí okresu Plzeň – jih pro odpadové hospodářství

se sídlem ve Štěnovicích, Čižická 133

IČ 663 65 457

 

Oznámení o zveřejnění

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb.,

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

sdělujeme,

že návrhy dokumentů a schválené dokumenty

 rozpočtového hospodaření roku 2018

a rozpočtového hospodaření roku 2019

jsou zveřejněny v elektronické podobě na internetových stránkách

 www.odpadyplzenjih.cz/uredni-deska/,

a v listinné podobě jsou k nahlédnutí v kanceláři OÚ Útušice, Útušice 59,

332 09 Štěnovice, pondělí a středa 15.00 h – 18.00 h.

 

Haišmanová Ludmila

účetní

 

Vyvěšeno  dne:  1.2.2019                                                                              Sejmuto dne:              

 

 

 

Kontakt: účetní 377 916 205, 721 104 909                                            e-mail: ucetni@odpadyplzenjih.cz         www.odpadyplzenjih.cz                    Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.  275 123 464/0600

 

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí