OBEC NEZVĚSTICE

332 04 Nezvěstice 277

zastoupena starostou panem Lukášem Karkošem

———————————————————————————————————————–

OZNAMUJE

v souladu s § 39, zákona č.128/2000 Sb. v současném znění,

záměr obce Nezvěstice

 

 prodat

 

pozemek  parc.č. 153 v k.ú.Nezvěstice o výměře 10 m2 v k.ú.Nezvěstice. Předmětný pozemek

je veden v katastru nemovitostí v k.ú. Nezvěstice, obci Nezvěstice, zapsaný na LV č. 10001

 u  Katastrálního úřadu pro Plzeňský  kraj, katastrální pracoviště Plzeň-město. 

Zájemci se mohou k tomuto záměru vyjádřit a předložit své nabídky do 16.9.2020,

na adresu : Obecní úřad Nezvěstice, Nezvěstice 277, 332 04 Nezvěstice, IDDS pfcbr83 nebo na adresu elektronické podatelny ou@nezvestice.cz

 

 Podrobné informace poskytnou pracovníci OÚ Nezvěstice.

 

 

 

Lukáš Karkoš

dokument bude sejmut 17.9.2020 11:12

Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Odběr novinek

Přihlašte se k našemu zpravodaji a připojte se k našim 55 odběratelům.

Počasí