OBEC NEZVĚSTICE

332 04 Nezvěstice 277

zastoupena starostou panem Lukášem Karkošem

———————————————————————————————————————–

OZNAMUJE

v souladu s § 39, zákona č.128/2000 Sb. v současném znění,

záměr obce Nezvěstice

 

 

prodat

 

pozemek  parc.č. 1167 (ostatní plocha) v k.ú.Nezvěstice o výměře 147 m2 v k.ú.Nezvěstice. Předmětný pozemek je veden v katastru nemovitostí v k.ú. Nezvěstice, obci Nezvěstice, zapsaný na LV č. 10001 u  Katastrálního úřadu pro Plzeňský  kraj, katastrální pracoviště Plzeň-město. 

Zájemci se mohou k tomuto záměru vyjádřit a předložit své nabídky do 26.6.2019,

na adresu : Obecní úřad Nezvěstice, Nezvěstice 277, 332 04 Nezvěstice, IDDS pfcbr83 nebo na adresu elektronické podatelny ou@nezvestice.cz

 

Podrobné informace poskytnou pracovníci OÚ Nezvěstice.

 

 

 

 

dokument bude sejmut 27.6.2019 09:52

Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Odběr novinek

Přihlašte se k našemu zpravodaji a připojte se k našim 50 odběratelům.

Počasí

Reklama

Návštěvy celkem:
...
Návštěvy letos:
...