OBEC NEZVĚSTICE

332 04 Nezvěstice 277

zastoupena starostou panem Lukášem Karkošem

 

———————————————————————————————————————–

 

OZNAMUJE

v souladu s § 39, zákona č.128/2000 Sb. v současném znění,

záměr obce Nezvěstice

prodat

pozemek  parc.č. st.578 v k.ú. Nezvěstice (zastavěná plocha a nádvoří, stavba na pozemku č.p.338 ve vlastnictví Českého svazu chovatelů, z.s., Základní organizace Nezvěstice, č. p. 338, 33204 Nezvěstice) o výměře 585 m2. Předmětný pozemek je veden v katastru nemovitostí v k.ú. Nezvěstice, obci Nezvěstice, zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský  kraj, katastrální pracoviště Plzeň-město. 

Zájemci se mohou k tomuto záměru vyjádřit a předložit své nabídky do 24.2.2019,

na adresu : Obecní úřad Nezvěstice, Nezvěstice 277, 332 04 Nezvěstice, IDDS pfcbr83 nebo na adresu elektronické podatelny ou@nezvestice.cz

 Podrobné informace poskytnou pracovníci OÚ Nezvěstice.

 

 

          Lukáš Karkoš

 

dokument bude sejmut 26.2.2019 05:39

Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Odběr novinek

Přihlašte se k našemu zpravodaji a připojte se k našim 42 odběratelům.

Počasí

Reklama
Úklidové služby Reny

Návštěvy celkem:
...
Návštěvy letos:
...