OBEC NEZVĚSTICE

332 04 Nezvěstice 277

 

zastoupena starostou panem Lukášem Karkošem

 ————————————————————————————————————

    OZNAMUJE

v souladu s § 39, zákona č.128/2000 Sb. v současném znění, záměr obce Nezvěstice

 

p r o n a j m o u t

 do užívání byt pro příjmově vymezené osoby dle Nařízení vlády č.146/2003 Sb.  v budově – Olešná č.p.20 (budova zdravotního střediska) na pozemku par.č. 21/1 v  k.ú. Olešná u Nezvěstic, zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň – město na LV č.10001.

Předmět budoucího nájmu je byt č.1:  3. podlaží  – pokoj 17, 65 m2 s kuchyňskou linkou, předsíň 2,25 m2, koupelna 3,40 m2, komora 2,80 m2celkem 26,10 m. 2.

Společná prádelna na chodbě s přípojkami na vlastní pračku.

Pronájem možný od 1.6.2021.

Nájemné 1700,- Kč/měsíc bez služeb.

 

Žadatel doloží společně se žádostí o pronájem:

a) čestné prohlášení, že nemá vlastnické, spoluvlastnické právo ani věcné břemeno užívání k žádné nemovitosti (i dalších členů domácnosti, se kterými bude obývat byt).

b) potvrzení o měsíčním příjmu za období červen 2020 – květen 2021 ( i dalších členů domácnosti, se kterými bude obývat byt). Žadatel nesmí mít vyšší příjem než 0,8 násobek průměrné hrubé mzdy dle ČSÚ r.2020 – 27 262,-Kč/měsíc (nebo pro 2 osoby 1,5 násobku hrubé mzdy – 51 116,-Kč/měsíc).

Zájemci se mohou k tomuto záměru vyjádřit a předložit žádost včetně potvrzení o měsíčním příjmu do 21.5.2021.

na adresu : Obecní úřad Nezvěstice, Nezvěstice 277, 332 04 Nezvěstice, IDDS pfcbr83 nebo na adresu elektronické podatelny ou@nezvestice.cz

 Podrobné informace poskytnou pracovníci OÚ Nezvěstice (tel:377 891 126).

 

Lukáš Karkoš

Čestné prohlášení

žádost-o-byt

dokument bude sejmut 22.5.2021 15:08

Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Odběr novinek

Přihlašte se k našemu zpravodaji a připojte se k našim 58 odběratelům.

Počasí