OBEC NEZVĚSTICE

332 04 Nezvěstice 277

zastoupena starostou panem Lukášem Karkošem

 ————————————————————————————————————

    OZNAMUJE

v souladu s § 39, zákona č.128/2000 Sb. v současném znění, záměr obce Nezvěstice

p r o n a j m o u t

část nebytových prostorů v objektu – č.p.20 (budova Zdravotního střediska) na pozemku par.č. 21/1 v  k.ú. Olešná, zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň – město na LV č.10001.

Předmět budoucího nájmu je o celkové výměře 32,15 m2 v  II. nadzemním podlaží výše uvedeného objektu                                              (společná čekárna 17,20 m2, sociál.zařízení 2 m2, místnost 12,95 m2). Pronájem možný od 1.6.2022.

Zájemci se mohou k tomuto záměru vyjádřit a předložit své nabídky do 31.5.2022.

na adresu : Obecní úřad Nezvěstice, Nezvěstice 277, 332 04 Nezvěstice, IDDS pfcbr83 nebo na adresu elektronické podatelny ou@nezvestice.cz

 

 Podrobné informace poskytnou pracovníci OÚ Nezvěstice.

 

Lukáš Karkoš

 

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí