OBEC NEZVĚSTICE

332 04 Nezvěstice 277

zastoupená  starostou panem Lukášem Karkošem

———————————————————————————————————————–

OZNAMUJE

v souladu s § 39, zákona č.128/2000 Sb. v současném znění,  záměr obce Nezvěstice

 

p r o n a j m o u t

 část pozemku  parc.č.1156 (cca 100m2). Předmětný pozemek je veden v katastru  nemovitostí v k.ú. Nezvěstice, obci Nezvěstice, zapsaný na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu  pro Plzeňský  kraj, katastrální pracoviště Plzeň-město. 

Zájemci se mohou k tomuto záměru vyjádřit a předložit své nabídky,

na adresu : Obecní úřad Nezvěstice, Nezvěstice 277, 332 04 Nezvěstice, IDDS pfcbr83

nebo na adresu elektronické podatelny ou@nezvestice.cz

 Podrobné informace poskytnou pracovníci OÚ Nezvěstice.

 

 

          Lukáš Karkoš

dokument bude sejmut 12.4.2018 16:50

CzechEnglishFrenchGermanItalianPolishPortugueseRussianSpanish

Sledujte nás i na FB

Odběr novinek

Přihlašte se k našemu zpravodaji a připojte se k našim 42 odběratelům.

Počasí

Reklama
Úklidové služby Reny

Návštěvy celkem:
...
Návštěvy letos:
...