OBEC NEZVĚSTICE

332 04 Nezvěstice 277

zastoupena starostou panem Lukášem Karkošem

 

———————————————————————————————————————–

 

OZNAMUJE

 

v souladu s § 39, zákona č.128/2000 Sb. v současném znění,

záměr obce Nezvěstice

 

 

pronajmout

 

část pozemku parc.č. 1194 v k.ú. Nezvěstice (trvalý travní porost) o celkové výměře 1832 m2 k umístění kontejnerové buňky o velikosti 25m2.

 

Zájemci se mohou k tomuto záměru vyjádřit a předložit své nabídky do 2.7.2024.

na adresu : Obecní úřad Nezvěstice, Nezvěstice 277, 332 04 Nezvěstice, IDDS pfcbr83 nebo na adresu elektronické podatelny ou@nezvestice.cz

 Podrobné informace poskytnou pracovníci OÚ Nezvěstice.

 

 

 

                                                                               Lukáš Karkoš

 

 

 

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí