OZNAMUJE

v souladu s § 39, zákona č.128/2000 Sb. v současném znění, záměr obce Nezvěstice

p r o n a j m o u t

část pozemku parc.č.1156 (100m2) . Předmětný pozemek je veden v katastru nemovitostí v k.ú. Nezvěstice, obci Nezvěstice, zapsaný na LV č. 10001

u Katastrálního úřadu pro Plzeňský  kraj, katastrální pracoviště Plzeň-město. 

Pronájem možný od 1.6.2019.

Zájemci se mohou k tomuto záměru vyjádřit a předložit své nabídky do 30.4.2019,

na adresu : Obecní úřad Nezvěstice, Nezvěstice 277, 332 04 Nezvěstice, IDDS pfcbr83 nebo na adresu elektronické podatelny ou@nezvestice.cz

 

Podrobné informace poskytnou pracovníci OÚ Nezvěstice.

 

 

dokument bude sejmut 2.5.2019 12:38

Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Odběr novinek

Přihlašte se k našemu zpravodaji a připojte se k našim 44 odběratelům.

Počasí

Reklama
Úklidové služby Reny

Návštěvy celkem:
...
Návštěvy letos:
...