OBEC  NEZVĚSTICE

332 04 Nezvěstice 277

zastoupená  starostou panem Lukášem Karkošem

 

———————————————————————————————————————–

OZNAMUJE

v souladu s § 39, zákona č.128/2000 Sb. v současném znění,  záměr obce Nezvěstice

 

 

p r o n a j m o u t

 

část štítové zdi na objektu – stavba občanského vybavení č.p.160 (budova tělocvičny)  na pozemku par.č.st. 616 v  k.ú. Nezvěstice, zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň – město na LV č.10001.

Předmět budoucího nájmu –  umístění antény o průměru 90cm

Předpokládané měsíční nájemné 500,-Kč bez DPH

Zájemci se mohou k tomuto záměru vyjádřit a předložit své nabídky.

na adresu : Obecní úřad Nezvěstice, Nezvěstice 277, 332 04 Nezvěstice, IDDS pfcbr83 nebo na adresu elektronické podatelny ou@nezvestice.cz

 Podrobné informace poskytnou pracovníci OÚ Nezvěstice.

 

 

 

 

 

 

 

Lukáš Karkoš

 

dokument bude sejmut 15.11.2018 16:38

Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Odběr novinek

Přihlašte se k našemu zpravodaji a připojte se k našim 42 odběratelům.

Počasí

Reklama
Úklidové služby Reny

Návštěvy celkem:
...
Návštěvy letos:
...