OBEC   NEZVĚSTICE

332 04 Nezvěstice 277

zastoupená  starostou panem Lukášem Karkošem

 

———————————————————————————————————————–

OZNAMUJE

 

 

v souladu s § 39, zákona č.128/2000 Sb. v současném znění, záměr obce Nezvěstice

 

p r o n a j m o u t

 

nebytové prostory – stavba občanského vybavení bez č.p. na pozemku st.p.č.724 v k.ú. Nezvěstice, v areálu umělé vodní nádrže o celkové výměře 256 m2za účelem provozování letní restaurace a převlékáren. Nebytový prostor se sestává z bufetu, skladu, sklepa, sociálního zařízení pro personál, sociálního zařízení pro veřejnost a převlékárny, kryté verandy a dále z parketu a bezprostředního okolí restaurace.

 

Hlavní požadavky na pronájem a provoz

  1. a) Nájem na dobu určitou od 1.6.2018 do 30.9.2018.
  2. b) Předpokládané nájemné min. 20 000,-Kč za sezonu.
  3. c) Nájemce bude povinen užívat předmět nájmu výhradně k provozu letní restaurace a převlékáren

     a není oprávněn způsob užívání měnit či doplňovat.

 

Písemné žádosti o pronájem nebytových prostor doručte do 14.2.2018 na adresu : Obecní úřad Nezvěstice, Nezvěstice 277, 332 04 Nezvěstice, IDDS pfcbr83 nebo na adresu elektronické podatelny ou@nezvestice.cz

 

K žádosti přiložte následující náležitosti:
a) Oprávnění k podnikání – hostinská činnost,
b) podrobný podnikatelský záměr, který bude odpovídat charakteru využití – letní restaurace a převlékárny,

c) závazné uvedení navrhované otevírací doby,

d) reference.

Další informace poskytnou pracovníci OÚ Nezvěstice.

Tel:377 891 126, 774 433 204

 

Lukáš Karkoš

 

dokument bude sejmut 15.2.2018 09:36

CzechEnglishFrenchGermanItalianPolishPortugueseRussianSpanish

Sledujte nás i na FB

Odběr novinek

Přihlašte se k našemu zpravodaji a připojte se k našim 41 odběratelům.

Počasí

Reklama
Úklidové služby Reny

Návštěvy celkem:
...
Návštěvy letos:
...