OBEC NEZVĚSTICE

332 04 Nezvěstice 277

zastoupená  starostou panem Lukášem Karkošem

———————————————————————————————————————–

    OZNAMUJE

v souladu s § 39, zákona č.128/2000 Sb. v současném znění,  záměr obce Nezvěstice

 

 

p r o n a j m o u t

 

část nebytových prostorů v objektu –č.p.20 (budova Zdravotního střediska) na pozemku par.č. 21/1 v  k.ú. Olešná, zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň – město na LV č.10001.

Předmět budoucího nájmu – ordinace a čekárna o celkové výměře 38,96 m2

v  I. nadzemním podlaží výše uvedeného objektu. Pronájem možný od 1.7.2019.

Zájemci se mohou k tomuto záměru vyjádřit a předložit své nabídky do 18.6.2019

na adresu : Obecní úřad Nezvěstice, Nezvěstice 277, 332 04 Nezvěstice, IDDS pfcbr83 nebo na adresu elektronické podatelny ou@nezvestice.cz

 

 Podrobné informace poskytnou pracovníci OÚ Nezvěstice.

 

Lukáš Karkoš

dokument bude sejmut 19.6.2019 05:22

Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Odběr novinek

Přihlašte se k našemu zpravodaji a připojte se k našim 51 odběratelům.

Počasí