OBEC NEZVĚSTICE

332 04 Nezvěstice 277

zastoupena starostou panem Lukášem Karkošem

 

———————————————————————————————————————–

OZNAMUJE

v souladu s § 39, zákona č.128/2000 Sb. v současném znění,

záměr obce Nezvěstice

 

pronajmout

 

pozemky:

parc.č. 819 v k.ú. Nezvěstice (trvalý travní porost) o výměře 6377 m2

parc.č. 821 v k.ú. Nezvěstice (trvalý travní porost) o výměře 3890 m2

parc.č. 912 v k.ú. Nezvěstice (ostatní plocha) o výměře 2385 m2

parc.č. 818 v k.ú. Nezvěstice (trvalý travní porost) o výměře 5770 m2

parc.č. 913 v k.ú. Nezvěstice (ostatní plocha) o výměře 2298 m2

část pozemků:

parc.č. 820 v k.ú. Nezvěstice (vodní plocha) o výměře 12 387 m2

parc.č. 814 v k.ú. Nezvěstice (trvalý travní porost) o výměře 1318 m2

Zájemci se mohou k tomuto záměru vyjádřit a předložit své nabídky do 1.4.2019,

na adresu : Obecní úřad Nezvěstice, Nezvěstice 277, 332 04 Nezvěstice, IDDS pfcbr83 nebo na adresu elektronické podatelny ou@nezvestice.cz

 Podrobné informace poskytnou pracovníci OÚ Nezvěstice

 

                               Lukáš Karkoš

 

 

dokument bude sejmut 2.4.2019 09:56

Sledujte nás i na FB

Odběr novinek

Přihlašte se k našemu zpravodaji a připojte se k našim 42 odběratelům.

Počasí

Reklama

Návštěvy celkem:
...
Návštěvy letos:
...