OBEC  NEZVĚSTICE

332 04 Nezvěstice 277

zastoupená  starostou panem Lukášem Karkošem

 

———————————————————————————————————————–

 

OZNAMUJE

 

 

v souladu s § 39, zákona č.128/2000 Sb. v současném znění,  záměr obce Nezvěstice

 

 

                                          p r o n a j m o u t

 

část nebytových prostorů (prostory kavárny Cafe Lucaccino) v objektu  č.p.76 v I.NP na pozemku

par. č. 99/11  – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 326 m2, to vše zapsané na LV č. 10001 pro k.ú. Nezvěstice vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-město (dále jen ,,nebytové prostory“).

Předmět budoucího nájmu –  místnost (27,80 m2), sociální zařízení (5,15 m3),  chodba (8,95 m2), místnost (8,80 m2) – o celkové výměře 50,70 m2 v I. NP výše uvedeného objektu.

Předpokládané nájemné bez služeb (el.energie, dodávky tepla, vodné, stočné..)

3 300,-Kč/ měsíc.

Pronájem možný od 1.4.2018.

Zájemci se mohou k tomuto záměru vyjádřit a předložit své nabídky do 9.3.2018.

na adresu : Obecní úřad Nezvěstice, Nezvěstice 277, 332 04 Nezvěstice, IDDS pfcbr83 nebo na adresu elektronické podatelny ou@nezvestice.cz

 

 Podrobné informace poskytnou pracovníci OÚ Nezvěstice.

 

 

 

 

 

dokument bude sejmut 10.3.2018 16:41

CzechEnglishFrenchGermanItalianPolishPortugueseRussianSpanish

Sledujte nás i na FB

Odběr novinek

Přihlašte se k našemu zpravodaji a připojte se k našim 42 odběratelům.

Počasí

Reklama
Úklidové služby Reny

Návštěvy celkem:
...
Návštěvy letos:
...