OBEC NEZVĚSTICE

332 04 Nezvěstice 277

zastoupena starostou panem Lukášem Karkošem

 ————————————————————————————————————

    OZNAMUJE

v souladu s § 39, zákona č.128/2000 Sb. v současném znění, záměr obce Nezvěstice

                                                                                      SMĚNU POZEMKŮ

Specifikace:
Obec Nezvěstice převede do vlastnictví spol. ALIMEX NEZVĚSTICE a.s. pozemek p. č. 453 – ost. plocha o výměře 599m2 v k. ú. Olešná u Nezvěstic.
Spol. ALIMEX NEZVĚSTICE a.s  převede do vlastnictví Obce Nezvěstice pozemek p. č. 968 ( 268m2) a  4/7 podílu pozemku 973 (328m2  -výměra podílu) v k. ú. Nezvěstice o celkové výměře 596 m2.

Zájemci se mohou k tomuto záměru vyjádřit a předložit své nabídky do 18.9.2019.

na adresu : Obecní úřad Nezvěstice, Nezvěstice 277, 332 04 Nezvěstice, IDDS pfcbr83 nebo na adresu elektronické podatelny ou@nezvestice.cz

 

 Podrobné informace poskytnou pracovníci OÚ Nezvěstice.

 

Lukáš Karkoš

dokument bude sejmut 19.9.2019 15:05

Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Odběr novinek

Přihlašte se k našemu zpravodaji a připojte se k našim 45 odběratelům.

Počasí

Reklama

Návštěvy celkem:
...
Návštěvy letos:
...