OBEC  NEZVĚSTICE

332 04 Nezvěstice 277

zastoupená  starostou panem Lukášem Karkošem

———————————————————————————————————————–

OZNAMUJE

v souladu s § 39, zákona č.128/2000 Sb. v současném znění,  záměr obce Nezvěstice

změnit nájemní smlouvu

uzavřenou dne 23.7.2014 na pronájem nebytových prostor  sloužících k podnikání v budově č.p.20, která je součástí pozemku parc.č. 21/1, v k.ú.Olešná u Nezvěstic, to vše zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň – město na LV č.10001. Změnou nájemní smlouvy by mělo dojít ke změně výše nájemného a služeb spojených s užíváním předmětu nájmu.

 K tomuto záměru se lze vyjádřit nebo podat nabídky, které musí být doručeny na adresu: Obecní úřad Nezvěstice, Nezvěstice 277, 332 04 Nezvěstice, IDDS pfcbr83 nebo na adresu elektronické podatelny ou@nezvestice.cz do 16.00, 18.9.2020.

 

Podrobné informace poskytnou pracovníci OÚ Nezvěstice.

 

Lukáš Karkoš

dokument bude sejmut 19.9.2019 16:00

Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Odběr novinek

Přihlašte se k našemu zpravodaji a připojte se k našim 45 odběratelům.

Počasí

Reklama

Návštěvy celkem:
...
Návštěvy letos:
...