OBEC  NEZVĚSTICE

332 04 Nezvěstice 277

zastoupená  starostou panem Lukášem Karkošem

 

———————————————————————————————————————–

 

OZNAMUJE

 

 

v souladu s § 39, zákona č.128/2000 Sb. v současném znění, záměr obce Nezvěstice

 

 

 změnu nájemních podmínek

 

 

– změna úhrad za služby od 1.6.2020

 

část nebytových prostorů v objektu – č.p.20 (budova Zdravotního střediska) na pozemku par.č. 21/1 v  k.ú. Olešná, zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň – město na LV č.10001.

 

– Praktik Nezvěstice s.r.o., MUDr.Hana Chytrová, IČO: 03019730

 

 

 

K tomuto záměru se můžete vyjádřit do 29.4.2020.

na adresu : Obecní úřad Nezvěstice, Nezvěstice 277, 332 04 Nezvěstice, IDDS pfcbr83 nebo na adresu elektronické podatelny ou@nezvestice.cz

 

 Podrobné informace poskytnou pracovníci OÚ Nezvěstice.

 

 

Lukáš Karkoš

 

dokument bude sejmut 30.4.2020 02:42

Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Odběr novinek

Přihlašte se k našemu zpravodaji a připojte se k našim 58 odběratelům.

Počasí