Vážení spoluobčané,

v současné situaci s nákazou koronaviru jsou nejohroženější skupinou senioři.V návaznosti na přijatá usnesení Vlády ČR doporučujeme osobám starším 70 let po dobu trvání nouzového stavu nevycházet mimo svá obydlí s výjimkou návštěv zdravotnického zařízení za účelem zajištění neodkladné zdravotní péče. SENIORŮM NAŠÍ OBCE, KTEŘÍ MAJÍ PROBLÉMY SE ZVLÁDÁNÍM ZÁKLADNÍCH ŽIVOTNÍCH POTŘEB, ZAJISTÍME POMOC     S NÁKUPY POTRAVIN, PŘÍPADNĚ LÉKŮ. Pomoc s nákupy budeme zajišťovat od dnešního dne 17.3.2020. KONTAKTNÍ OSOBOU JE PANÍ GABRIELA RAJCHLOVÁ (správcová v DKS) – tel. 606 672 629. Konkrétně bude probíhat pomoc následujícím způsobem: Na uvedené kontaktní telefonnÍ číslo můžete volat v době pondělí – pátek od 7:00 do 13:00 hodin. Kontaktní osobě sdělíte svůj požadavek na nákup základních potravin a současně domluvíte další podrobnosti ohledně dodání nákupu. Úhrada nákupu bude probíhat hotovostním způsobem v době předání. Nákupy Vám přiveze podle dohodnutého způsobu k Vašemu obydlí.

DĚKUJEME VŠEM SPOLUOČANŮM, KTEŘÍ SE CHOVAJÍ ZODPOVĚDNĚ A SNAŽÍ SE MAXIMÁLNÍM ZPŮSOBEM OMEZIT OSOBNÍ KONTAKTY K ZAMEZENÍ ŠÍŘENÍ NÁKAZY.

Další kontakty: starosta tel.774433204, místostarostka tel.777733204, ou@nezvestice.cz

 

dokument bude sejmut 17.6.2020 14:03

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Odběr novinek

Přihlašte se k našemu zpravodaji a připojte se k našim 59 odběratelům.

Počasí