Upozorňujeme všechny vlastníky a chovatele psů, že podle zákona č. 166/1999 Sb. O veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů s účinností od 1. ledna 2020 musí být každý pes označen elektronickým čipem.

Povinně by se měli čipovat všichni psi, nejdříve však ve věku kolem půl roku, v době prvního očkování proti vzteklině. Svého psa můžete nechat čipovat již letos, není třeba čekat na žádné konkrétní datum.Povinné očkování psa proti vzteklině je od tohoto data platné, pouze pokud je pes takto označen. Sankce za nedodržení by se mohly pohybovat v rozmezí 20 – 100 tisíc Kč v závislosti na druhu provinění. Výjimkou je pouze pes, který je označen čitelným tetováním provedeným před 3. červencem 2011.

Výhody čipování: snadnější vycestování se psem do zahraničí (ve většině evropských států již povinné čipování psů platí), zaběhnutý pes se rychleji vrátí k majiteli, při odcizení psa se snáze prokáže jeho vlastnictví, lepší průkaznost identity psa, snadnější monitoring chovu psů, lepší dohledatelnost majitele v případě nutnosti postihu za týrání zvířat, umožnění kontroly psů při prodeji.

Žádáme všechny majitele (držitele) psa, aby vyplnili nový registrační formulář s uvedením čísla čipu a zaslali ho na e-mail: ou@nezvestice.cz  nebo  vyplněný odevzdali na podatelnu obecního úřadu při placení poplatku na rok 2020 (splatnost od 6.1. 2020 do 31.3.2020).

Registrační formulář

Čipování provádíme i v naší ordinaci v Nezvěsticích, cena zákroku včetně čipu je 540 Kč. Není potřeba se objednávat, přijít můžete kdykoliv během ordinační doby (PO, ST 9.00 – 11.00, ÚT, ČT 15.00 – 17.00), s sebou vezměte očkovací průkaz. Je možné dohodnout i jiný termín, případně návštěvu v místě bydliště.

                                     MVDr. Bohuslava Ernestová

                                                                       Nezvěstice 76

                                                                       Tel.: 736 445 709

Životnost čipu se odhaduje na 25 let. Mikročip je přibližně milimetr široké a centimetr dlouhé miniaturizované zařízení, které je naprogramováno čitelným kódem, který je jedinečný a neopakovatelný. Čip je možno aplikovat zvířeti v jakémkoliv věku.

Po označení psa mikročipem doporučujeme všem majitelům psů zaregistrovat se v Národním registru majitelů zvířat www.narodniregistr.cz/o-nas.php Teprve po zaregistrování plní mikročip funkci prostředku k vyhledávání a nalezení vašeho psa v případě zaběhnutí.

dokument bude sejmut 5.11.2020 14:47

Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Odběr novinek

Přihlašte se k našemu zpravodaji a připojte se k našim 55 odběratelům.

Počasí