POZVÁNKA

na 1. zasedání Zastupitelstva obce Nezvěstice

dne 17.12.2018 od 18.00 hodin

v zasedací místnosti ZO ČSCH

 

Program: 

 1. Zahájení, schválení programu
 2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
 3. Volba návrhové komise
 4. Kontrola plnění usnesení
 5. Zpráva o činnosti obecní rady za uplynulé období
 6.  Obecně závazná vyhláška obce Nezvěstice č. 2/2018 kterou se mění a doplňuje obecně 

        závazná vyhláška č. 4/2012, o poplatku za komunální odpad

 1. Rozpočet obce Nezvěstice na rok 2019
 2. Střednědobý výhled rozpočtu obce Nezvěstice pro období 2020-2021
 3. Strategický plán rozvoje obce Nezvěstice
 4. Smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení věcných břemene – služebnosti (ŘSD ČR)
 5. Pracovněprávní vztah mezi obcí a členy zastupitelstva obce (z.č.128/2000 Sb.)
 6. Materiály předkládané starostou
 7. Diskuze
 8. Usnesení
 9. Závěr

 

 

                                                                                                          Lukáš Karkoš

                                                                                                               starosta

 

 

dokument bude sejmut 18.12.2018 14:40

Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Odběr novinek

Přihlašte se k našemu zpravodaji a připojte se k našim 42 odběratelům.

Počasí

Reklama
Úklidové služby Reny

Návštěvy celkem:
...
Návštěvy letos:
...