rozpočet 2014

Vážení občané,

srdečně Vás zveme na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat

v pondělí 16.12.2013 od 18.00 hodin v salonku restaurace Bon v Nezvěsticích.

 

Program:

1.   Zahájení, schválení programu

2.   Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

3.   Volba návrhové komise

4.   Kontrola plnění usnesení

5.   Zpráva o činnosti obecní rady za uplynulé období

6.   Rozpočtová opatření č.10/2013

7.   Rozpočet obce Nezvěstice na rok 2014

8.   Materiály předkládané starostou

9.   Diskuse

10.   Usnesení

11.   Závěr

 

 

 

OÚ Nezvěstice

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí