Vážení občané,

srdečně Vás zveme na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat

v pondělí 3.2.2014 od 18.00 hodin v salonku restaurace Bon v Nezvěsticích.

 

Program:

 

1.   Zahájení, schválení programu

2.   Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

3.   Volba návrhové komise

4.   Kontrola plnění usnesení

5.   Zpráva o činnosti obecní rady za uplynulé období

6.   Odůvodnění veřejné zakázky ,,Odkanalizování obce Nezvěstice na ČOV“

7.   Materiály předkládané starostou

8.   Diskuse

9.   Usnesení

10.   Závěr

 

 

OÚ Nezvěstice

dokument bude sejmut 4.2.2014 12:37

CzechEnglishFrenchGermanItalianPolishPortugueseRussianSpanish

Sledujte nás i na FB

Odběr novinek

Přihlašte se k našemu zpravodaji a připojte se k našim 42 odběratelům.

Počasí

Reklama
Úklidové služby Reny

Návštěvy celkem:
...
Návštěvy letos:
...