Vážení občané,

srdečně Vás zveme na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat

v pondělí 3.2.2014 od 18.00 hodin v salonku restaurace Bon v Nezvěsticích.

 

Program:

 

1.   Zahájení, schválení programu

2.   Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

3.   Volba návrhové komise

4.   Kontrola plnění usnesení

5.   Zpráva o činnosti obecní rady za uplynulé období

6.   Odůvodnění veřejné zakázky ,,Odkanalizování obce Nezvěstice na ČOV“

7.   Materiály předkládané starostou

8.   Diskuse

9.   Usnesení

10.   Závěr

 

 

OÚ Nezvěstice

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí