POZVÁNKA

 

na 19. zasedání Zastupitelstva obce Nezvěstice

dne 12.9.2022 od 18.00 hodin

v  areálu ZO ČSCH Nezvěstice

 

            Program: 

 1. Zahájení, schválení programu
 2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
 3. Volba návrhové komise
 4. Kontrola plnění usnesení
 5. Zpráva o činnosti obecní rady za uplynulé období
 6. Rozpočtové opatření č. 4/2022
 7. Zrušení prodeje pozemku p.č.314/9 a části pozemku p. č. 314/1 v k.ú.Olešná u Nezvěstic (komunikace č. III/1774 Olešná – průtah)
 1. Koupě pozemků p.č.1154 a 1155 v k.ú.Nezvěstice (cyklostezka od Žákavy ke koupališti)
 2. Materiály předkládané starostou
 3. Diskuze
 4. Usnesení
 5. Závěr

 

 

Lukáš Karkoš

starosta

 

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí