POZVÁNKA

na 19. zasedání Zastupitelstva obce Nezvěstice

dne 25.6.2018 od 18.00 hodin

v zasedací místnosti ZO ČSCH

 

Program: 

 1. Zahájení, schválení programu
 2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
 3. Volba návrhové komise
 4. Kontrola plnění usnesení
 5. Zpráva o činnosti obecní rady za uplynulé období
 6. ZŠ Nezvěstice (nástavba a přístavba I. a II.etapa, výměna oken, dokončení fasády)
 7. Prodej obecního pozemku p.č.694 v k.ú.Nezvěstice (65m2)
 8. Žádost o bezúplatné nabytí pozemků od ČR – ÚZSVM
 9. Rozpočtové opatření č.2/2018, převod finančních prostředků mezi rozpočtovými účty                                                                      
 10. Obecně závazná vyhláška obce č.1/2018 (společný školský obvod ZŠ)
 11. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti (ŘSD ČR)
 12. Materiály předkládané starostou
 13. Diskuze
 14. Usnesení
 15. Závěr

 

 

                                                                                                          Lukáš Karkoš

                                                                                                               starosta

 

 

dokument bude sejmut 26.6.2018 08:25

CzechEnglishFrenchGermanItalianPolishPortugueseRussianSpanish

Sledujte nás i na FB

Odběr novinek

Přihlašte se k našemu zpravodaji a připojte se k našim 41 odběratelům.

Počasí

Reklama
Úklidové služby Reny

Návštěvy celkem:
...
Návštěvy letos:
...