Pozvánka na 20. zasedání Zastupitelstva obce Nezvěstice

dne 24.9.2018 od 18.00 hodin

v  areálu ZO ČSCH Nezvěstice

 

Program: 

 1. Zahájení, schválení programu
 2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
 3. Volba návrhové komise
 4. Kontrola plnění usnesení
 5. Zpráva o činnosti obecní rady za uplynulé období
 6. Koupě pozemku p.č.113/82 v k.ú.Nezvěstice
 7. Koupě pozemku p.č.210 v k.ú.Žákava
 8. Rozpočtové opatření č.4/2018
 9. Pořízení změny Územního plánu Nezvěstice zkráceným postupem
 10. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti na poz.p.č.289/17
 11. Nezvěstice – nástavba a přístavba ZŠ – II. etapa
 12. Materiály předkládané starostou
 13. Diskuze
 14. Usnesení
 15. Závěr

 

 

dokument bude sejmut 25.9.2018 09:30

CzechEnglishFrenchGermanItalianPolishPortugueseRussianSpanish

Sledujte nás i na FB

Odběr novinek

Přihlašte se k našemu zpravodaji a připojte se k našim 42 odběratelům.

Počasí

Reklama
Úklidové služby Reny

Návštěvy celkem:
...
Návštěvy letos:
...