POZVÁNKA

na 3. zasedání Zastupitelstva obce Nezvěstice

dne 27.3.2019 od 18.00 hodin

v  areálu ZO ČSCH Nezvěstice

 

Program: 

 1. Zahájení, schválení programu
 2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
 3. Volba návrhové komise
 4. Kontrola plnění usnesení
 5. Zpráva o činnosti obecní rady za uplynulé období
 6. Koupě pozemku p.č.1178 v k.ú.Nezvěstice a části pozemku p.č. 1176 v k.ú.Nezvěstice
 7. Prodej pozemku p.č.578 v k.ú. Nezvěstice
 8. Žádost o vyjádření k plánovanému stavebnímu záměru a k záměru podání návrhu na změnu územního plánu
 1. Diskuze
 2. Usnesení
 3. Závěr

 

 

    Lukáš Karkoš

       starosta

dokument bude sejmut 29.3.2019 10:23

Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Odběr novinek

Přihlašte se k našemu zpravodaji a připojte se k našim 42 odběratelům.

Počasí

Reklama
Úklidové služby Reny

Návštěvy celkem:
...
Návštěvy letos:
...