dne 16.12.2019 od 18.00 hodin

v areálu ZO ČSCH Nezvěstice

 

Program: 

 1. Zahájení, schválení programu
 2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
 3. Volba návrhové komise
 4. Kontrola plnění usnesení
 5. Zpráva o činnosti obecní rady za uplynulé období
 6.  Převzetí infrastruktury s příslušenstvím (veřejná účelová komunikace na pozemcích parc.č. 273/7 a 278/81 v k.ú.Nezvěstice)
 1.  Odkanalizování obce Nezvěstice na ČOV – II. etapa
 2.  Odkup pozemku p.č.973 v k.ú.Nezvěstice
 3. Vodovodní přivaděč Starý Plzenec – Blovice  – možnost připojení
 4. Obecně závazná vyhláška obce Nezvěstice č. 2/2019 (místní poplatky)
 5. Žádost o příspěvek na činnost na rok 2020 – TJ Sokol Nezvěstice
 6. Rozpočet obce Nezvěstice na rok 2020
 7. Střednědobý výhled rozpočtu obce Nezvěstice pro období 2021-2022
 8. Dopravní přestupní uzel u nádraží ČD, a.s. v Nezvěsticích
 9. Urbanistická studie obce Nezvěstice – lokalita 1 a 4
 10. Navýšení kapacity MŠ
 11. Kruhová křižovatka (silnice I/19, vjezd do obce od Plzně)
 12. Materiály předkládané starostou
 13. Diskuze
 14. Usnesení
 15. Závěr

 

 

                                                                                                          Lukáš Karkoš

                                                                                                                starosta

 

dokument bude sejmut 17.12.2019 10:23

Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Odběr novinek

Přihlašte se k našemu zpravodaji a připojte se k našim 55 odběratelům.

Počasí