POZVÁNKA

 na 7. zasedání Zastupitelstva obce Nezvěstice

dne 29.1.2020 od 17.30 hodin

v areálu ZO ČSCH Nezvěstice

 

Program: 

 1. Zahájení, schválení programu
 2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
 3. Volba návrhové komise
 4. Kontrola plnění usnesení
 5. Zpráva o činnosti obecní rady za uplynulé období
 6. Vybudování workoutového hřiště u ZŠ
 7. Úprava parku u ZŠ
 8. Investiční úvěrový rámec obce – KB a.s.
 9. Materiály předkládané starostou
 10. Diskuze
 11. Usnesení
 12. Závěr

 

 

                                                                                                          Lukáš Karkoš

                                                                                                                starosta

 

dokument bude sejmut 30.1.2020 13:10

Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Odběr novinek

Přihlašte se k našemu zpravodaji a připojte se k našim 50 odběratelům.

Počasí

Reklama

Návštěvy celkem:
...
Návštěvy letos:
...