POZVÁNKA

 

na 8. zasedání Zastupitelstva obce Nezvěstice

dne 11.3.2020 od 17.00 hodin

v zasedací místnosti OÚ Nezvěstice

 

 

Program: 

 1. Zahájení, schválení programu
 2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
 3. Volba návrhové komise
 4. Kontrola plnění usnesení
 5. Zpráva o činnosti obecní rady za uplynulé období
 6. Podání žádosti o dotaci – rekonstrukce ZŠ
 7. Změna č.2 Územního plánu Nezvěstice (p.č.286/2, 286/4, 631/38 a 641/10 v k.ú.Nezvěstice)     
 8. Materiály předkládané starostou
 9.    Diskuze
 10. Usnesení
 11. Závěr

 

 

                                                                                                          Lukáš Karkoš

                                                                                                                starosta

 

 

 

dokument bude sejmut 12.3.2020 14:29

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Odběr novinek

Přihlašte se k našemu zpravodaji a připojte se k našim 59 odběratelům.

Počasí