pozvánka na VH 10.4.2014

závěrečný účet MiR 2013

závěr.účet MiR audit 2013 – příloha č. 1

MiR Fin 2-12 12 – příloha č. 2

MiR inventarizace zápis 2013

MiR Příloha 12MiR Rozvaha 12

MiR Výkaz Z a Z 12

P O Z V Á N K A

                                                                   

V SOULADU SE STANOVAMI MIKROREGIONU RADYNĚ SVOLÁVÁM JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY MIKROREGIONU RADYNĚ, KTERÉ SE KONÁ DNE 10. 4. 2014 OD 16.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ NEZVĚSTICE S NÁSLEDUJÍCÍM PROGRAMEM:

 

 1. Zahájení
 2. Host: Ing. Jan Pačovský, Atlas Consulting, prezentace produktu: CODEXIS – právní informační systém
 3. Kontrola usnesení z valné hromady MiR konané dne 10. 12. 2013
 4. Zpráva o činnosti manažera a představenstva MiR
 5. Příprava oslavy 15. výročí založení Mikroregionu Radyně
 6. Informace o projektu Podpora meziobecní spolupráce
 7. Zpráva dozorčí rady MiR
 8. Účetní závěrka Mikroregionu Radyně a výsledek hospodaření za rok za rok 2013
 9. Závěrečný účet MiR za rok 2013 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregionu Radyně za rok 2013
 10. Rozpočtové opatření MiR č. 1/2014
 11. Informace o projednání souhlasu obce o zařazení do územní působnosti MAS OS AKTIVIOS
 12. Informace o noční autobusové lince PMDP
 13. Informace k obchvatu obce Losiná
 14.  Různé

 Závěr

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí