pozvánka na VH 10.12. 2013

Rozpočet na rok 2014 návrh

P O Z V Á N K A

                                                                   

V SOULADU SE STANOVAMI DSO MIKROREGIONU RADYNĚ SVOLÁVÁM JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY MIKROREGIONU RADYNĚ, KTERÉ SE KONÁ DNE 10.12.2013 OD 16.30 HOD. V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ NEZVĚSTICE S NÁSLEDUJÍCÍM PROGRAMEM:

 

 1. Zahájení
 2. Zajištění přednemocniční neodkladné péče na jižním Plzeňsku

MUDr. Roman Sviták, ředitel Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje

 1. Kontrola usnesení z valné hromady MiR konané dne 26.9.2013
 2. Zpráva o činnosti manažera a představenstva MiR
 3. Návrh rozpočtového výhledu 2014 – 2016
 4. Rozpočtové opatření MiR č. 3/2013
 5. Návrh Plánu činnosti MiR v roce 2014
 6. Návrh rozpočtu MiR pro rok 2014
 7. Projednání možné výstavby větrného parku v těsném sousedství obcí Mikroregionu Radyně
 8. Informace z veřejného projednávání Aktualizace Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje z 10.12.2013
  1. Různé
  2. Diskuze
  3. Předání a prodej DVD obcím MiR
  4. Usnesení a závěr

                                                                                                                  Lukáš Karkoš

                                                                                          předseda Mikroregionu Radyně

 

dokument bude sejmut 10.12.2013 18:06

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Odběr novinek

Přihlašte se k našemu zpravodaji a připojte se k našim 59 odběratelům.

Počasí