ROČNÍ NÁKLADY NA 1 OBYVATELE ČINÍ 1 482,-Kč (počet obyvatel k 1.1.2021 – 1465)

Odděleně soustřeďované složky komunálního odpadu tvořily za rok 2021 v naší obci pouze 27% z celkového množství komunálních odpadů.

Obce jsou povinny zajistit, aby odděleně soustřeďované složky komunálního odpadu tvořily v letech 2025 – 2029 alespoň 60 %, v letech 2030 – 2034 alespoň 65 % a od roku 2035 alespoň 70 % z celkového množství komunálních odpadů, kterých je v daném roce obec původcem.

 

Přehled vyprodukovaných odpadů z obecního systému i mimo obecní systém

Produkce odpadů 2021

Přehled vyprodukovaných odpadů z obecního systému

Druh odpadu   Produkce  (kg/obyvatele)  Produkce (t)
Směsný komunální odpad  108,4 158,71
Objemný odpad  37,85 55,45
Papír a lepenka  12,83 18,79
Sklo  13,27 19,44
Plasty  14,28 20,92
Kovy  0,46 0,67
Textilní materiály               4,41 6,471
Nebezpečné odpady  0,73 1,07
Železo a ocel 0,56 0,82
Pneumatiky                             0,38 0,55
Biolog.odpad 4,10 6
Celkem                           197,27 288,89

Výdaje obce na provoz obecního systému sběru odpadů za rok 2021 – 1 549 405,-Kč                                              (směs.komunální odpad, tříděný sběr, biologické odpady, nebezpečné odpady, objemné odpady, koše na veřejném prostr.).  

Výdaje na úklid veřejných prostranství – 621 897,-Kč.

VÝDAJE CELKEM   – 2 171 302,-Kč

Příjmy obce z  poplatků (od občanů, rekreantů, podnikatelů) – 886 656,-Kč

Příjmy z prodeje druhotných surovin – 5 906,-Kč

Příjmy od spol. EKO-KOM (vytříděný odpad – sklo, papír, plast) – 190 240,- Kč

PŘÍJMY CELKEM – 1 082 802,- Kč

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí