Žádáme občany,

kteří  připojovali své nemovitosti na novou splaškovou kanalizaci, aby splnili svoje povinnosti.

To znamená dosýpání propadlých povrchů kanalizačních přípojek.

Buď svépomocí nebo oslovte firmy, které vaši kanalizační přípojku stavěly.

Děkujeme