Po roce 1945 nastává v Nezvěsticích velký rozvoj. Vlastním přičiněním občanů na dobrovolných brigádách byla postavena požární zbrojnice, zrušen hřbitov kolem kostela, vybudován park, přistavěna škola a školní dílna, z bývalého rodinného domku pana Uhra byla adaptací a dostavbou vybudována mateřská škola. Byla postavena čistička vody a vodojem na Vartě a velká část obce byla připojena na obecní vodovod. V ulicích byla provedena kanalizace, byly vyasfaltovány a současně byly zbudovány chodníky. V roce 2000 byla dokončena plynofikace obce a pomocí plynového vytápění se tak zlepšilo životní prostředí u nás.

V obci bylo vybudováno 12 družstevních domů a řada nových rodinných domků.

Nová výstavba v Nezvěsticích

Škoda však, že ubývá pracovních příležitostí. Provozovna ČSAD s dílnami, otevřená v roce 1952, která měla až 85 autobusu a nákladních aut, byla v roce 1999 uzavřena a mnoho autobusových linek zrušeno.

Spotřební družstvo Jednota, dnes Západočeský konzum, vystavělo v obci pěkné nákupní středisko a další dvě prodejny potravin. Kromě toho se prodává ještě v sedmi soukromých obchodech.

Pro občany je též velkou pomocí výdejna léků zřízená v roce 1993.

Po práci se občané sdružují ve společenských a politických organizacích. Jsou to: Sbor dobrovolných hasičů, TJ Sokol, Český zahrádkářský svaz, Český svaz chovatelů drobného hospodářského zvířectva, Myslivecké sdružení Úslava, Sdružení zdravotně postižených, Sdružení rodičů a přátel dětí a školy při ZŠ a MŠ a politické strany (ČSSD, KDU ČSL, KSČM, ODS).

V letech 1964 – 1993 byla naše obec sloučena s Žákavou a Milínovem pod názvem “středisková obec Nezvěstice”. Od l. ledna 1993 se Žákava a Milínov na vlastní žádost opět oddělily. OÚ spravuje pouze Nezvěstice, Vartu a Olešnou. Z těchto tří částí nejvíce rostou Varta a Olešná. Při OÚ je matrika s působností pro celé okolí. V budově OÚ je pěkná obřadní síň, kde se konají svatby, vítání občánků do života a různé další akce významné pro obec. K 1.lednu 2000 má obec Nezvěstice 1364 občany, z toho jsou 663 muži a 701 žena. Každá generace lidí, žijících v naší obci, zanechala zde své stopy. Nezvěstičtí byli pilnými občany, ať už obdě1ávali své pozemky, stavěli zemědělské usedlosti nebo rodinné domy, starali se o vzdělání potomků vybudováním a přestavbou školy a péčí o ni, dobrovolnou prací vybudovali v obci důležitá zařízení sportovní a kulturní nebo pracovali ve společenských organizacích či ve správě obce. Všude kolem nás jsou někde zřetelnější, někde už skoro zaváté stopy těch, kteří tu byli před námi a postarali se svou činností o šíření dobrého jména naší obce. Je vhodné si přitom připomenout jména některých občanů, kteří dosáhli v životě významných výsledků, ať už na pracovním, vědeckém, kulturním nebo politickém poli.

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí