Odpady je možné ukládat na sběrné místo, které je v naší obci určeno za ,,Restaurací BON“,

ve čtvrtek 23.5.2019 od 8.00 do 18.00 hodin

 

Seznam svážených druhů odpadů

Oleje v uzavřených nádobách (jiné hydraulické oleje, jiné motorové, převodové a mazací oleje, ostatní oleje

Olejové filtry, čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami (absorpční činidla, filtrační materiály)

Chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky, chemikálie sestávající z nebezpečných látek nebo tyto látky obsahující, např. rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy

Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné

Brzdové kapaliny a ostatní kapaliny z automobilů v příslušných nádobách

Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky

Detergenty (odmašťovadla) – stará mýdla a čisticí prostředky

Nepoužitá léčiva (staré léky)

Pneumatiky osobní (bez disků)

Pneumatiky nákladní – ,,AVIA” (bez disků)

Olověné akumulátory

Baterie včetně autobaterií

Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť

Vyřazená zařízení domácího chlazení

Vyřazená elektrická a elektronická zařízení ostatní

Na dočasné sběrné místo je možno umístit pouze výše uvedené odpady od obyvatel žijících v obci nebo vlastníka nemovitosti na území obce, nikoliv odpady  vyprodukované z podnikatelské činnosti (odpady od právnických osob či fyzických osob oprávněných k podnikání)!!!

Ostatní odpad jako je azbest, eternit, stavební materiál  a objemný odpad (gauče, tvrzené plasty, židle, stoly atd.) nejsou v seznamu sbíraných odpadů. Tyto odpady neodkládejte na sběrné místo nebezpečných odpadů za Restauraci BON.

sběr objemných odpadů bude probíhat v jiném termínu   !!!

dokument bude sejmut 23.5.2019 20:00

Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Odběr novinek

Přihlašte se k našemu zpravodaji a připojte se k našim 42 odběratelům.

Počasí

Reklama
Úklidové služby Reny

Návštěvy celkem:
...
Návštěvy letos:
...