Odpady je možné ukládat na sběrné místo, které je v naší obci určeno za bývalou ,,Restaurací 

    BON“,  ve středu 22.9.2021 od 10.00 do 18.00 hodin

 

Seznam svážených druhů odpadů

Oleje v uzavřených nádobách (jiné hydraulické oleje, jiné motorové,

převodové a mazací oleje, ostatní oleje)

Olejové filtry, čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami

(absorpční činidla, filtrační materiály)

Chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky, chemikálie sestávající

z nebezpečných látek nebo tyto látky obsahující, např. rozpouštědla, kyseliny, zásady,

fotochemikálie, pesticidy

Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky

NE malířské barvy tmely, atd… – nejsou to nebezpečné odpady, ale komunální odpad

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné

Brzdové kapaliny a ostatní kapaliny z automobilů v příslušných nádobách

Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky

Ne vyřazené léky – lze odevzdat v každé lékárně

Ne pneumatiky  – lze bezplatně odevzdat v autoservisu,

pneuservisu či jiném místě prodeje pneumatik bez ohledu na to,

kde jste předtím danou pneumatiku koupili.

Za likvidaci pneumatiky už jste totiž zaplatili při jejím nákupu.

aplikace  https://www.kamsnim.cz/categories/pneu

 
 

Olověné akumulátory

Baterie včetně autobaterií

Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť

Vyřazená zařízení domácího chlazení

Vyřazená elektrická a elektronická zařízení ostatní

 
 

Na dočasné sběrné místo je možno umístit pouze výše uvedené odpady od obyvatel žijících v obci, nikoliv odpady od ostatních obyvatel či odpady vyprodukované z podnikatelské činnosti (odpady od právnických osob či fyzických osob oprávněných k podnikání)!!!

Ostatní odpad jako je azbest, eternit, stavební materiál  a objemný odpad (gauče, tvrzené plasty, židle, stoly atd.) nejsou v seznamu sbíraných odpadů. Tyto odpady neodkládejte na sběrné místo nebezpečných odpadů za bývalou Restauraci BON.

Sběr objemných odpadů bude probíhat v jiném termínu   !!!

dokument bude sejmut 23.9.2021 05:44

Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Odběr novinek

Přihlašte se k našemu zpravodaji a připojte se k našim 59 odběratelům.

Počasí