Sběr odpadu proběhne: v pátek 6.11.2020

na sběrném místě:  za restaurací BON od 11:00 do 18:00 hod.

Žádáme občany, aby odpad neukládali na stanoviště po termínu sběru.

  • znečištěné obaly od syntetických barev, laků, ředidel, mořidel, fotochemikálií, pesticidů
  • NE malířské barvy, tmely, atd…) – nejsou to nebezpečné odpady, ale komunální odpad
  • zářivky, výbojky
  • elektrické baterie, autobaterie
  • suché galvanické články – monočlánky
  • pneumatiky osobní bez disků
  • televizory, rádia a ostatní elektrotechnický odpad
  • NE vyřazené léky – lze odevzdat v každé lékárně
  • oleje minerální nebo syntetické

Ostatní odpad jako je azbest, eternit, stavební materiál a objemný odpad

(gauče, tvrzené plasty, židle, stoly atd.) Nebudou vybírány.

Sběr nebezpečného odpadu je pro občany zdarma, náklady hradí Obec Nezvěstice.

Nebude přijímán odpad vznikající v souvislosti  s podnikatelskou činností občanů.

dokument bude sejmut 6.10.2020 19:02

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Odběr novinek

Přihlašte se k našemu zpravodaji a připojte se k našim 59 odběratelům.

Počasí